Bestyrelse og direktion i A/S Øresund

Bestyrelsen fastlægger den overordnede strategi, følger op på implementering og overvåger virksomhedens resultater. Den er desuden ansvarlig for den overordnede ledelse i selskabet.

Bestyrelse

Peter Frederiksen (Formand)

Carsten Koch (Næstformand)

David P. Meyer (Næstformand)

Pernille Sams

Walter Christophersen

Mette Boye

Claus Jensen

Ruth Schade

Lene Lange

Direktion

Mikkel Hemmingsen