Bestyrelse og direktion i Partner A/S

Bestyrelsen fastlægger den overordnede strategi, følger op på implementering og overvåger virksomhedens resultater. Den er desuden ansvarlig for den overordnede ledelse i selskabet.

Bestyrelse

Bestyrelsen består af Mikkel Hemmingsen (formand) og Mogens Hansen (næstformand). Lars Fuhr Pedersen og Søren Rosenkilde Clausen er medlemmer af bestyrelsen.

Mikkel Hemmingsen

Medarbejderfoto_Mogens Hansen

Mogens Hansen

Claus Baunkjær

medarbejderfoto_Lars Fuhr Pedersen

Lars Fuhr Pedersen

Søren Rosenkilde Clausen

Direktion

Kim Smedegaard Andersen