Bestyrelsen i Sund & Bælt

Bestyrelsen fastlægger den overordnede strategi, følger op på implementering og overvåger virksomhedens resultater. Den er desuden ansvarlig for den overordnede ledelse i selskabet.

Peter Frederiksen (Formand)

Carsten Koch (Næstformand)

David P. Meyer (Næstformand)

Pernille Sams

Walter Christophersen

Mette Boye

Claus Jensen

Ruth Schade

Lene Lange

Martin Duus Hansen (medarbejdervalgt)

Christian Hein (medarbejdervalgt)

Jesper Brink (medarbejdervalgt)