Mål for vores arbejde med samfundsansvar

Hvert år sætter vi nye mål i forhold til vores arbejde med samfundsansvar. I 2015 havde vi fx fokus på bl.a. sygefravær, naturpleje og arbejdsulykker.

Menneske- og arbejdstagerrettigheder

 • Ingen ulykker med fravær
 • Max 2 pct. sygefravær
 • Ingen sager om problemer med ligestilling eller psykisk arbejdsmiljø

Miljø og klima

 • Høj trafiksikkerhed, dvs. ikke højere frekvens af uheld med alvorlig personskade på Sund & Bælts anlæg end på tilsvarende motorveje og jernbanestrækninger i Danmark
 • Ingen miljøudslip og ingen skade på naturen
 • Reduktion af energiforbrug og maksimering af affald til genbrug og genanvendelse

Forretningsetik og antikorruption

 • Ingen korruptionssager samt ingen ubehandlede whistleblower-henvendelser
 • Ingen sager om aktindsigtsanmodninger, hvor svarfrist er overskredet
 • Ingen påtaler eller klagesager fra myndigheder

Ansvarlig leverandørstyring

 • Gennemføre mindst fem audits af leverandører
 • Ingen sager passeres ubehandlet, i tilfælde hvor leverandører overtræder Sund & Bælts Code of Conduct
 • Ingen sager passeres ubehandlet, i tilfælde hvor leverandører og/eller underleverandører overtræder kontraktuelt indgåede sociale klausulerSund og Bælt CSR

Klik på figuren for større format.