Forretningsorienteret jurist med speciale i udbud, kontrakter og contract management søges

Trives du i et stærkt fagligt miljø, hvor du bliver udfordret? Så vælg en karriere hos Sund & Bælt, der er en førende virksomhed inden for transport og infrastruktur med unikke projekter i relation til Storebælt, Øresund, Femern Landanlæg og BroBizz. Du bliver en del af et inhouse advokat-team, centralt i København.

Sund & Bælt er en organisation i udvikling, og med flere spændende projekter i pipeline skal det nuværende team af højt specialiserede inhouse advokater udvides med endnu en kommerciel kontrakt- og udbudsjurist. Legal & Contract Management er ansvarlig for alle de forretningsnære juridiske forhold i Sund & Bælt-koncernen og har som Business Partner et tæt samarbejde med både ledelsen og de enkelte forretningsområder. Vi leverer værdiskabende, forretningsorienteret juridisk rådgivning og Contract Lifecycle Management med fokus på Sund & Bælt-koncernens mål og interesser. Du vil således blive en del af et stærkt og engageret team bestående af tre erhvervsadvokater og én stud.jur. Arbejdsstedet er centralt beliggende i København (Vester Søgade 10, nær Vesterport st.).

Værdiskabende juridisk rådgivning til forretningen

Du kommer helt tæt på Sund & Bælts forretningsområder, og du vil være en nøgleperson i samarbejdet med kontraktansvarlige og projektledere i forretningen. Dine opgaver vil bl.a. være:

 • Juridisk og kommerciel rådgivning om taktik og strategi i relation til udbud og kontrakter
 • Som projektleder at gennemføre udbud i henhold til udbudsloven henholdsvis forsyningsvirksomhedsdirektivet, herunder bistå ved udarbejdelse af udbudsmateriale og evaluering af tilbud
 • Kontraktudarbejdelse, -forhandling og -fortolkning samt proaktivt optimere håndteringen af organisationens kontrakter for at identificere, minimere og styre risici samt sikre de økonomiske fordele, som følger af kontrakten og den enkelte business case
 • Indgå i et udviklingsprojekt om yderligere professionalisering af indkøb – i tæt samarbejde med forretningsområderne
 • Videndeling, herunder undervisning samt udvikling af relevante paradigmer
 • Generel juridisk erhvervsrådgivning til Sund & Bælt og datterselskaberne BroBizz A/S, A/S Storebælt, A/S Øresund, Femern Landanlæg A/S og Sund & Bælt Partner A/S.

Et succeskriterium vil være din evne til at etablere et tæt og konstruktivt samarbejde med Sund & Bælts forretningsområder og eksterne samarbejdspartnere, og at du gennem din høje faglighed og kommercielle tilgang bidrager til smidige udbudsprocesser, værdiskabende kontrakter samt udviklingen af best practice på området.

Fagligt stærk jurist og Business Partner

Du er en ambitiøs cand.jur. eller cand.merc.jur., der brænder for og har relevant praktisk erfaring med kontraktret og udbudsret og gerne også entrepriseret og contract management. Du kommer måske fra en større virksomhed, myndighed eller organisation, hvor dit hovedansvarsområde har været kontraktkoncipering og -fortolkning samt den juridiske del af udbudsprocesserne. Du kan også have specialiseret dig inden for udbudsret og kontrakter på et større advokatkontor. Det vil være en fordel, hvis du har god erfaring med tekniske projekter, men det er ikke et krav.

Derudover har du følgende personlige og faglige egenskaber:

 • Du er resultatorienteret og har en kommerciel og løsningsorienteret tilgang til opgaverne. Det falder dig naturligt at være juridisk rådgiver og relevant Business Partner for forretningen
 • Du har et godt humør og en positiv gennemslagskraft, og du evner at formidle juridiske budskaber sagligt og let forståeligt – også til ikke-jurister
 • Du har en stor arbejdskapacitet og kan lide at arbejde i et fagligt udfordrende miljø, hvor du har mange bolde i luften
 • Du kan lide at arbejde med komplekse problemstillinger og er grundig og fokuseret på detaljen samtidig med, at du har overblik og sørger for fremdrift i dine projekter
 • Du er proaktiv og skaber effektive og værdiskabende processer og trives med daglig sparring og samarbejde på tværs af organisationen
 • Du har gode skriftlige og mundtlige formuleringsevner på dansk og engelsk.

En karriere hos Sund & Bælt – Gode muligheder for faglig og personlig udvikling

Sund & Bælt lægger vægt på et godt arbejdsmiljø og gode vilkår for medarbejdere og deres familier. Det prioriteres, at du får den efter- og videreuddannelse og de udviklingsmuligheder, der passer til netop dine og Sund & Bælts behov, så du kan udvikle dig i jobbet.

Vi ser frem til at høre fra dig

Tiltrædelse snarest muligt. Lønnen forhandles individuelt.

For mere information er du velkommen til at kontakte chefjurist, advokat Pernille Juul Eegholm på tlf. 23 10 72 10.

Send din ansøgning og dit cv bilagt eksamensbevis og karakterer hurtigst muligt til pej@sbf.dk. Ansøgninger vil blive behandlet løbende.

Om Sund & Bælt Holding A/S

Sund & Bælts vigtigste opgave er at gøre det nemmere at være rejsende. Mere end 250.000 kunder benytter hver dag Sund & Bælts trafikanlæg, dvs. Storebæltsforbindelsen, Øresundsmotorvejen og Øresundsbanen med tilhørende stationer samt havnene i Odden, Ebeltoft, Spodsbjerg og Tårs. Sund & Bælt er et statsejet aktieselskab, der også gennemfører projekteringsarbejdet for en fast forbindelse over Femern Bælt med de tilhørende danske landanlæg. Koncernen ejer ligeledes BroBizz A/S, som tilbyder samlet elektronisk afregning for kørsel på betalingsveje i Skandinavien og Østrig.