Opfølgning på sikkerhedskurser

Et sikkerhedskursus skal fornys inden for to år. Det kan du gøre på to måder:

  • Du kan gennemgå et opfølgningskursus via et e-learningprogram. Når du har været på grundkursus, får du eller dit firmas kontaktperson/koordinator automatisk tilsendt et link til et online opfølgningskursus efter to år. Din kontaktperson/koordinator sørger for, at alle relevante personer i jeres firma gennemgår kurset. Hele opfølgningskurset gennemgår du på din pc eller tablet, inklusive den afsluttende test. Når du har bestået testen, modtager du med det samme dit kursusbevis i en mail. Hvis du ikke har bestået testen, får du en chance til. Alle kommer igennem kurset, da formålet er at øge viden og bevidsthed om sikkerhed og arbejdsmiljø på vores anlæg.
  • Eller du kan møde op personligt til et fornyet grundkursus, som finder sted en gang om måneden i Storebælts Administrationscenter, Storebæltsvej 70, 4220 Korsør (ved betalingsanlægget). Du kan tilmelde dig online her:

Storebælt VEJ og BETALINGSANLÆG

Øresund Landanlæg VEJ

JERNBANE Storebælt og Øresund Landanlæg

Hvis du har yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte sikkerhedsleder Thomas Berget på tbe@sbf.dk eller telefon 58 30 31 46.