Igangværende udbud

Udbud af tjenesteydelser iht. Forsyningsvirksomhedsdirektivet
Udbud af sporjustering

Udbud af tjenesteydelser iht. Udbudsloven
Ingen udbud pt.

Udbud af varekøb iht. Udbudsloven
Udbud af bomanlæg
Udbud af glatførevarsling
Road Signage (VMS)

Udbud af bygge- og anlægsarbejder iht. Udbudsloven
Ingen udbud pt.

Udbud af bygge- og anlægsarbejder iht. Tilbudsloven
Ingen udbud pt.

Andre konkurrenceudsættelser
Insurance solutions (CAR/TPL + EIL) for A/S Femern Landanlæg
Levering og installation af 2 stk. Propan/R290 luftkølede vandkøleaggregater – Se spørgsmål og svar her.