Igangværende udbud

Udbud af tjenesteydelser iht. Forsyningsvirksomhedsdirektivet
Udbud af færgedriften på ruten Spodsbjerg – Tårs
Udbud af sporjustering

Udbud af tjenesteydelser iht. Udbudsloven
Vedligehold og udvikling af ERP-systemer

Udbud af varekøb iht. Udbudsloven
Deck Shuttles for the Storebælt East Bridge (documents in Dropbox)
Acquisition of one fire engine vehicle and one water carrier vehicle (documents in Dropbox)
Acquisition of two road-rail preparedness vehicles – New tender procedure (documents in dropbox)
Udbud af luftfartsafmærkning
Variable message signs VMS, Road Signage
Udbud af glatførevarslingssystem
Udbud af bomanlæg

Udbud af bygge- og anlægsarbejder iht. Udbudsloven
Ingen udbud pt.

Udbud af bygge- og anlægsarbejder iht. Tilbudsloven
Ingen udbud pt.

Andre konkurrenceudsættelser
Insurance solutions (CAR/TPL + EIL) for A/S Femern Landanlæg