​EasyGo: 10 år med grænseoverskridende betalingsløsninger

Der er gennemført 24 millioner transaktioner i de 10 år, EasyGo har eksisteret. EasyGo arbejder hele tiden på at rekruttere nye partnere og forventer, at flere lande tilslutter sig i de kommende år. Herhjemme har alle BroBizz-kunder glæde af EasyGo.

Gennem Skandinavien og på tværs af Østrig kan bilister bruge den samme enhed til at betale afgifter på betalingsveje, broer, tunneller etc. Den grænseoverskridende betalingsløsning hedder EasyGo® – et joint venture mellem Danmark, Norge, Sverige og Østrig. I dag – 1. marts – har EasyGo været i drift i 10 år.

Herhjemme betyder det, at alle med fx en BroBizz automatisk har adgang til at køre i de lande og på de anlæg, som EasyGo-samarbejdet dækker. BroBizz kan foreløbig bruges 55 steder i Skandinavien.

De indledende diskussioner om EasyGo – som var den første grænseoverskridende betalingsløsning af sin art i Europa – begyndte i 2004, da Svinesundsbroen mellem Norge og Sverige var ved at blive bygget. Som forhandlingerne skred frem, gik de norske og svenske transportmyndigheder sammen med Sund & Bælt – operatør af Storebæltsbroen – og Øresundsbro Konsortiet – operatør af Øresundsbroen. Således blev EasyGo oprettet som et joint venture i 2007 med Sund & Bælt Holding i Danmark, Øresundsbro Konsortiet – et dansk / svensk joint venture – Statens Vegvesen og den svenske Transport Styrelse som partnere. Østrigs ASFINAG sluttede sig til partnerskabet i 2009.

Drøftelser med nye partnere

24 millioner EasyGo-transaktioner, svarende til 5 mia. kr., er det foreløbigt blevet til gennem det seneste årti.

– EasyGo er et fantastisk system. Vi har 880.000 BroBizz-enheder kørende, som alle automatisk er tilknyttet EasyGo. Det har vores kunder glæde af hver dag, fordi det bliver lettere at være rejsende, når man kan kører gennem betalingsanlæg i hele Skandinavien uden at skulle stoppe undervejs, siger Mette Berthelsen, Salgs- og markedschef Sund & Bælt.

EasyGo arbejder hele tiden på at involvere flere europæiske partnere. At EETS-udbydere (den europæiske elektroniske bompengetjeneste) også bruger EasyGos dataudvekslingsmodel, øger kun fordelene ved at slutte sig til EasyGo-samarbejdet.

– EasyGos mål er at støtte løsninger, så bilister i Europa kan køre gennem betalingsanlæg fra nord til syd og fra øst til vest ved hjælp af samme elektroniske OBE-sender og vi er i øjeblikket i forhandlinger med flere europæiske lande om at udvide EasyGo-partnerskabet, siger Mogens Hansen, formand for styregruppen EasyGo og CFO i Sund & Bælt Holding.

Fra starten har EasyGo fulgt den eksisterende EF-lovgivning om interoperabilitet mellem elektroniske bompengesystemer (direktiv 2004/52 / EF og den efterfølgende EETS beslutning 2009/750 / EF – europæiske elektroniske bompengetjeneste). Tre af EasyGo-partnerne har deltaget i projektet (REETS TEN www.reets.eu), som har til formål at medvirke til implementeringen af EETS i et grænseoverskridende regionalt projekt. EasyGo-løsningen har bevist sin værdi siden seks europæiske tjenesteydere, hvoraf fem er godkendte EETS-udbydere, nu udsteder en OBE og udveksler data i overensstemmelse med EasyGos specifikationer.

× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld