Trafikken ved Storebæltsbetalingsanlæg

2015 bliver rekordernes år på Storebæltsbroen

Mandag den 14. december nåede antallet af køretøjer, som har passeret Storebæltsforbindelsen i løbet af 2015, op på 11.372.322. Det er det højeste antal køretøjer, som til dato har passeret broen inden for et år – og det på trods af, at den heftige trafik i julen endnu ikke tæller med.

I 2014 nåede antallet af køretøjer 11.361.421.

I år er det personbiler og busser, som står for stigningen i trafikken, idet antallet af personbiler til og med november er steget med 4,7 pct. i forhold til året før, mens stigningen i antal busser på forbindelsen udgør hele 48 pct. Den kraftige stigning i bustrafikken skyldes bl.a. flere kørsler med lavprisbusser mellem Sjælland og Fyn/Jylland Til gengæld er lastbiltrafikken kun steget med 1,7 pct.

I perioden 2009 – 2013, hvor krisen satte sine spor i Danmark, var der kun en meget lille årlig stigning på 0,2 pct. i trafikmængden på Storebæltsforbindelsen, og den var primært drevet af lastbiltrafikken. I 2014 steg lastbiltrafikken med hele 7 pct. i forhold til 2013, mens den samlede trafik steg med 4,4 pct.

Det karakteristiske for 2015 er, at det er personbiltrafikken og antallet af busser, som er steget mest.

– Der kan ligge mange forklaringer bag stigningen, og det vil kræve en nærmere analyse at finde frem til forklaringerne. Men mit umiddelbare bud er, at det er tegn på begyndende vækst og optimisme i samfundet. Vi har tidligere set, at ændringer i konjunkturerne først ses i den tunge trafik, hvorefter personbiltrafikken følger efter. Jeg tror, at det er den tendens, vi nu kan se afspejlet i trafikken på Storebæltsforbindelsen, siger Camilla Riff Brems, analysechef i A/S Storebælt.

Fem sommerrekorder

På Storebælt blev der i sommerens løb i 2015 slået ikke mindre end fem rekorder. August blev således den største måned hidtil i broens historie med i alt 1.178.813 køretøjer, svarende til en daglig gennemsnitstrafik på 38.026 køretøjer. Det er godt fire gange mere, end da færgerne sejlede.

Der blev også sat ny dagsrekord søndag den 9. august med 48.257 køretøjer – hele 519 biler over den gamle rekord fra 16. juli 2011, hvor en koncert med Take That blev aflyst på grund af sygdom.

Foruden de to rekorder bød juli på den største sommertime, den største weekend og den største uge siden åbningen af forbindelsen i 1998.

× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld