Angreb på Sprogø

Mere end 100 træer står lige nu totalt afløvet på Sprogø. Træerne er besat af tusindevis af pupper og smukke larver, som kravler omkring. Midt på dagen flyver hvide sommerfugle rundt i store sværme.

Leif Jensen, som overvåger insekter på Sprogø for Sund & Bælt, har konstateret et massivt ’sommerfugleangreb’ på over 100 træer på Fasanhøj, som er den ene af de to knolde, der er tilbage fra det oprindelige Sprogø.

100-vis af hvide sommerfugle sværmer omkring i træerne, der er totalt afløvet som følge af angrebet. Det er Leucoma salicis, som er skurken i angrebet. På dansk hedder det en atlaskspinder.  Både han og hun er helt hvide og meget skinnende. Hunnen bliver 44-55mm i vingefang, mens hannen begrænser sig til et vingefang 34-48 mm.Selv om larven, som lever på pil, poppel, bævreasp, er kendt som et skadedyr, når de optræder så mange sammen, så har det normalt ikke de store økonomiske konsekvenser i naturen, fordi disse træsorter ikke bruges i traditionel skovdrift. Poplerne sætter heldigvis nye blade inden efteråret, og medmindre angrebene foregår i årevis skal træerne nok overleve. På Sprogø vil det ingen betydning få, og ved nærmere eftersyn er mange af de afgnavede grene allerede begyndt at sætte små, nye skud.

Salicis er udbredt i hele Danmark og vores nabofaunaer, men de forekommer mest enkeltvis. På Sprogø er arten tidligere meldt i 1 eksemplar i juli 2013, samt i 14 eksemplarer i sommeren 2014.