Tid til havmølle-tjek

Sund & Bælts syv store havmøller får hvert år et grundigt eftersyn. Eftersynet foregår i disse dage efter en fast plan, som leverandøren af møllerne har udarbejdet. Møllerne producerer rigeligt strøm til Sund & Bælts egne anlæg.

Sund & Bælt har syv store havmøller, som udgør Sprogø Havmøllepark. Havmøllerne har snurret siden 2009 og producerer årligt cirka 66 mio. kWh. Sund & Bælt bruger kun cirka 1/6 af energien, resten af den grønne strøm ledes ud i elnettet til gavn for andre forbrugere.

Carsten Lindegaard Vetter og hans kolleger Jon Damstedt fra A/S Storebælt har deres gang i møllerne, og det er dem, som har styr på, hvad der årligt skal tjekkes. Ind imellem er de også en tur i møllerne, hvis der er knas i maskineriet. Det sker nemlig, fuldkommen ligesom med en bil.

– Vi skifter for eksempel kølervæske i møllerne eller kontrollerer gear- og hydraulikolie, samt påfylder smøremiddel. Hvert fjerde år skal vi også tjekke fundamentboltene, forklarer Carsten Lindegaard Vetter fra en mobilforbindelse med en lidt hullet dækning. Det skyldes, at han står ude på en af møllerne og kæmper med at få ordenligt dækning under interviewet.

Det tager omkring 15 minutter at sejle fra Sprogø og ud til møllerne. Båden lægger til ved mølle-fundamentet, og herefter går turen små 75 meter op i nacellen – vindmøllens hjerte – med en lift, som to fuldvoksne mænd lige kan klemme sig ind i.

– Man kommer til at lære hinanden godt at kende i liften, griner Carsten Lindegaard Vetter og forklarer, at skal der stort værktøj med op, så er der en kran i nacellen, som kan bruges.

Carsten Lindegaard Vetter har arbejdet på havmølleparken siden starten af 2009. Han er uddannet elektriker og har hele sit liv arbejdet i den maritime industri. Han kan godt lide det frie arbejdsliv udendørs. Og det kan man godt forstå, for pludselig fortæller han i mobilen, at han kan se marsvin i havet. Dem er der mange af i Storebælt.

– Vi har også været ude for, at en flok musvitter fløj ind i mølletårnet og måtte hele vejen op og ud via lugen i toppen. Der er meget varmt i en vindmølle, specielt i nacellen, og vi havde åbnet døren i tårnbunden for at skabe ventilation. Fuglene var kommet ind den vej og kunne åbenbart ikke rigtig finde ud igen, husker Carsten Lindegaard Vetter.

Carstens kollega, Jon Damstedt, er smed, og sammen med Vestas’ teknikere udgør de et perfekt mølleteam. Men de tos kompetencer bliver også brugt på Storebæltsbroen.

– Vi arbejder lige så meget på broanlægget. Men hvis der er knas med en mølle, så kan vi hurtigt rykke ud og få det ordnet, fortæller Carsten Lindegaard Vetter.

Fakta

  • Mølleparken blev etableret i 2009
  • Møllerne producerer ca. 66 mio. kWh – eller nok til 16.000 parcelhuse
  • Møllerne producerer rigeligt strøm til at drive Sund & Bælts anlæg
  • Vindmølleparken har en oppetid på over 99 pct., hvilket er det højeste resultat for Vestas’ samlede bestand af offshore-vindmøller af denne type i verden
  • Møllernes fundament har været med til at styrke havmiljøet, fordi de giver god grobund for alger og muslinger, som er føde for dyr højere oppe i fødekæden