Femern A/S åbner nyt kontor i Kiel

Femern A/S øger sin tilstedeværelse i Tyskland yderligere med et nyt kontor i Slesvig-Holstens hovedstad Kiel.

Kontoret i Kiel er endnu et skridt i rækken af initiativer, som Femern A/S i de senere år har iværksat for at fremme arbejdet med den tyske myndighedsgodkendelse af Femern-forbindelsen. Selskabet er i forvejen repræsenteret i Burg på Fehmarn øen og i Berlin.

Den 24. februar bliver den nye afdeling i Kiel åbnet officielt. 

”Vi vurderer konstant, hvad vi kan gøre yderligere, for at understøtte processen i Tyskland. Intet skal være uprøvet. Vi ønsker at bistå de tyske myndigheder med alle de ressourcer, de måtte efterspørge fra os. Derfor åbner vi i dag officielt vores nye faste kontor i Kiel, der sikrer, at vi er endnu tættere på hinanden i denne afgørende fase af den tyske godkendelsesproces, og derned Femern-projektet som helhed”, siger Claus F. Baunkjær, administrerende direktør i Femern A/S.

Den tyske myndighedsgodkendelse er nu det eneste, der mangler, før byggeriet af verdens længste sænketunnel kan gå i gang. På den danske side er man klar, og de kommende tunnelentreprenører er fundet. 

Femern-forbindelsens ansøgning om byggetilladelse i Tyskland består af 14.000 sider grundig teknisk dokumentation.

I sommeren 2016 blev ansøgningen om Femern-tunnelen for anden gang sendt i offentlig høring i Tyskland. Der indkom 12.600 indsigelser fra privatpersoner, myndigheder, lodsejere og miljøorganisationer. Hver enkelt indsigelse er nu blevet grundigt gennemgået.

  • Besvarelserne er udarbejdet i samarbejde med 150 fortrinsvis tyske eksperter inden for jura, miljø, havforhold, sikkerhed og teknik.
  • Mere end 40 højt specialiserede rådgivningsvirksomheder, heraf 25 fra Tyskland, har bidraget til arbejdet. 
  • Et af Tysklands førende advokatselskaber har gennemgået og kvalitetstjekket alle kritiske dele af besvarelserne.

Den 15. februar 2017 afleverede Femern A/S besvarelserne på de mange tusinde indsigelser til den tyske godkendelsesmyndighed. LBV-Kiel vil nu gennemgå besvarelserne og tilrettelægge det videre forløb for godkendelsen af projektet.

For mere information, 
Jens Villemoes, pressechef, Femern A/S, jvi@femern.dk, +45 33 41 44 27

For grafik og foto af Femern-forbindelsen se her: www.femern.dk/billeder