Femern A/S afleverer svar i Tyskland

Femern A/S har i dag afleveret svar på de 12.600 indsigelser, der blev rejst i forbindelse med den anden høring af Femern-tunnelen i Tyskland. Den tyske godkendelsesmyndighed har nu ansvaret for at bringe godkendelsesprocessen videre.

Femern A/S har i samarbejde med mere end 40 højt specialiserede rådgivningsvirksomheder, heraf 25 fra Tyskland, udarbejdet en ansøgning om tysk byggetilladelse af Femern-tunnelen på 14.000 siders teknisk dokumentation. 

Anerkendte tyske eksperter inden for miljø, sikkerhed og byggeteknik har udarbejdet grundlaget for ansøgningen. Desuden har tyske advokater med speciale i myndighedsgodkendelse af store infrastrukturprojekter gennemgået alle centrale dele af ansøgningen.
 
I sommeren 2016 blev ansøgningen om Femern-tunnelen for anden gang sendt i offentlig høring i Tyskland. Der indkom 12.600 indsigelser fra privatpersoner, myndigheder, lodsejere og miljøorganisationer. 

Femern A/S og den tyske medansøger LBV Lübeck har sammen med 150 tyske og internationale eksperter arbejdet på at udarbejde grundige svar på alle de spørgsmål, der blev rejst i høringen. 

De mange grundige og omfattende svar på indsigelserne blev i dag den 15. februar 2017 afleveret til den ansvarlige godkendelsesmyndighed i Slesvig-Holsten, LBV Kiel. Den tyske godkendelsesmyndighed vil nu gennemgå besvarelserne og planlægge det videre forløb. 


”Femern-projektet er på plads på den danske side. Det er et på alle måder velforberedt, gennemanalyseret og veldokumenteret projekt. Politisk er projektet godkendt i Tyskland, men den administrative godkendelse fra myndighederne i Kiel mangler”
, siger Claus F. Baunkjær, administrerende direktør i Femern A/S.


”Vi har i dag afleveret svar på samtlige spørgsmål i de 12.600 indsigelser i den tyske høringsproces. Der er tale om et grundigt arbejde af høj kvalitet. Det har involveret 25 tyske rådgiverfirmaer og 150 eksperter. Tyske topadvokater har gennemgået alle dele af vores besvarelser”

”Det er nu op til de tyske myndigheder at bringe sagen videre. Vi har dyb respekt for den tyske proces. Vi håber at godkendelsesmyndigheden i Slesvig-Holsten også respekterer vores grundige arbejde og den indsats vi og vores mange tyske rådgivere har lagt for dagen, så processen kan bringes videre uden unødige forsinkelser. Det er Femern-projektet fuldt ud modent til efter mange års hårdt arbejde, tusindvis af siders dokumentation og to omfattende offentlige høringer i Tyskland. Her i Femern A/S holder vi alle vores ressourcer klar til at bistå vores tyske samarbejdsparter med hvad de måtte ønske”, siger Claus F. Baunkjær.

Femern A/S, den tyske medansøger LBV Lübeck og de mange involverede tyske myndigheder har gennem en årrække haft et konstruktivt samarbejde om myndighedsgodkendelsen af Femern-tunnelen i Tyskland. Det er godkendelsesmyndigheden i Slesvig-Holsten, LBV Kiel, der har ansvaret for at tilrettelægge den videre godkendelsesproces frem til udfærdigelsen af den endelige tyske byggetilladelse. 

Venlig hilsen

Femern A/S

Til redaktionen: Eventuel henvendelse til Ajs Dam, Deputy Project Director, ajs@femern.dk, eller tlf. 40 41 72 30.

Grafik og billeder kan findes her.