Kommentar til overskrift i Politikens forsideartikel 16. februar 2017

Politiken bringer i dag en interessant og velskrevet forsideartikel med overskriften “Femern-tunnel forsinkes af retssager i mindst 10 år”. Det er forkert, og er i øvrigt heller ikke i overensstemmelse med, hvad Politiken efterfølgende skriver i artiklen.

Den aktuelle tidsplan for Femern-projektet er, at en godkendelse udstedes af myndighederne i Kiel omkring årsskiftet 2017/18, at en eventuel retssag vil kunne tage to år og at anlægsarbejderne derfor vil kunne begynde i 2020. Med en byggetid på 8½ år vil Femern-tunnelen kunne åbne i 2028. Denne tidsplan bygger på de tyske myndigheders officielle udsagn om godkendelsesprocessen. Det er den tidsplan Femern A/S arbejder efter, og den er i øvrigt også verificeret af en uafhængig dansk revisionsgennemgang.

Transportministeren i Slesvig-Holsten Reinhard Meyer oplyste således i oktober 2015 til den danske forligskreds bag Femern-projektet, at en endelig tysk myndighedsgodkendelse vil kunne forventes i 2017, hvorefter risikoen for en domstolsprøvelse med mulig opsættende virkning kan bringe den endelige godkendelse frem til 2019. 

Femern A/S har på den baggrund lagt til grund, at anlægsarbejderne kan påbegyndes i 2020, og forbindelsen åbnes i 2028. Der er altså i den aktuelle tidsplan for Femern-tunnelen taget højde for transportminister Meyers vurdering fra oktober 2015 af, at en eventuel retssag kan tage op til to år.

Transportminister Meyer oplyste den 12. december 2016, at godkendelsesprocessen ser ud til at blive seks måneder forsinket og dermed først ser ud til at kunne blive afsluttet i 2018. I forhold til den allerede kendte tidsplan er der således tale om en mulig forsinkelse på op til et halvt år og ikke i mange år, som Politikens overskrift mere end antyder.

Femern A/S afleverede den 15. februar 2017 svar på de 12.600 indsigelser, der blev rejst i forbindelse med den anden høring af Femern-tunnelen i Tyskland i 2016. Femern A/S har i samarbejde med 40 højt specialiserede rådgivningsvirksomheder, heraf 25 fra Tyskland, udarbejdet en ansøgning om tysk byggetilladelse af Femern-tunnelen på 14.000 siders teknisk dokumentation. 

De mange grundige og omfattende svar på indsigelserne blev afleveret til den ansvarlige godkendelsesmyndighed i Slesvig-Holsten, LBV Kiel. Den tyske godkendelsesmyndighed vil nu gennemgå besvarelserne og planlægge det videre forløb. 

Transportminister Meyer har i forbindelse med mødet med den danske transportminister den 12. december 2016 oplyst, at en tidsplan for den videre proces udarbejdes af de tyske myndigheder efter, at Femern A/S den 15. februar 2017 har afleveret svar på de indsigelser, der er indkommet.

I Femern A/S følger vi den forudsatte tidsplan, men vi er selvfølgelig af forsigtighedsgrunde forberedt på forskellige scenarier for den videre proces. Men der er intet grundlag for en påstand om yderligere forsinkelser med retssager i Tyskland på op til 10 år.