Den tyske myndighedsgodkendelse af Femern-forbindelsen

Høringsmøder i Tyskland afholdes fra den 22. maj til 27. juli 2017

I 2016 var Femern-forbindelsen gennem anden offentlige høring i Tyskland. Femern A/S har nu afleveret svar på de 12.600 høringsvar, som myndighederne modtog i forbindelse med høringen.

I løbet af forsommeren skal der nu afholdes høringsmøder, som har til formål

mundtligt at drøfte besvarelserne af indsigelserne. Det er Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr i Kiel, som er ansvarlig for at indkalde og afholde høringsmøderne. 

Høringsmøderne afholdes fra den 22. maj til 27. juli 2017. Femern A/S vil som projektansøger deltage i møderne og svare på eventuelle yderligere spørgsmål fra de berørte parter.

Der afholdes først høringsmøder med de involverede myndigheder, herefter med de direkte berørte lodsejere, og sidst en række stormøder med privatpersoner, NGO’er og virksomheder.

Der kan findes mere information om høringsmøderne på LBV-Kiels hjemmeside: https://www.planfeststellung.bob-sh.de/verfahren/07e48f40-b5c4-4a25-b5ec-800e585c8c3f/index

På baggrund af høringsmøderne vil LBV-Kiel vurdere, om høringsprocessen kan afsluttes og om udstedelsen af   myndighedsgodkendelsen kan påbegyndes. Slesvig-Holstens transportminister Reinhard Meyer har oplyst, at han forventer myndighedsgodkendelsen vil kunne foreligge sommeren 2018.