Afsluttende høringsmøder om Femern-tunnel i Tyskland er godt på vej

I dag begynder den afsluttende runde af høringsmøder om Femern-tunnelen i Tyskland.

Høringsmøderne markerer sidste fase på en lang og grundig offentlig høringsproces, hvor tyske myndigheder, privatpersoner, berørte lodsejere, miljøorganisationer og virksomheder har haft mulighed for at afgive bemærkninger til den i alt 14.000 sider lange ansøgning fra Femern A/S om tysk byggetilladelse til Femern-tunnelen. 

Femern A/S har i samarbejde med 150 tyske og internationale eksperter besvaret alle tyske indsigelser skriftligt. Svarmaterialet udgør mere end 200.000 sider, og alle spørgsmål er blevet grundigt behandlet efter gældende tyske regler. Anerkendte tyske advokater og miljøeksperter har bidraget i hele processen. 

Det er på det grundlag, at de tyske myndigheder har indkaldt til den afsluttende runde af høringsmøder i Slesvig-Holsten.

Høringsmøderne i Tyskland startede den 22. maj og forventes afsluttet den 27. juli 2017. Vi har forberedt os grundigt gennem længere tid, og vi er indtil videre meget tilfredse med forløbet” siger adm. direktør i Femern A/S, Claus F. Baunkjær.

Høringsmøderne har til formål at drøfte de skriftlige svar på indsigelserne, så den ansvarlige godkendelsesmyndighed i Tyskland på et fyldestgørende grundlag kan udstede myndighedsgodkendelsen af Femern-tunnelen. 

Femern A/S deltager i høringsmøderne med et stort antal eksperter, så alle typer af spørgsmål kan besvares hurtigst muligt. På baggrund af høringsmøderne vil godkendelsesmyndigheden vurdere, om alle spørgsmål er tilstrækkeligt belyst til, at processen kan afsluttes.

Ifølge Transportministeriet i Slesvig-Holsten kan godkendelsen forventes i sommeren 2018. I Tyskland er det imidlertid normalt, at modstanderne af et infrastrukturprojekt efterfølgende indgiver klager over myndighedsgodkendelsen til Forbundsforvaltningsdomstolen i Leipzig. En retssag varer ifølge Transportministeriet i Slesvig-Holsten erfaringsmæssigt i gennemsnit to år. Derfor forudsættes det, at anlægsarbejderne påbegyndes i 2020, hvis retssagen får opsættende virkning. 

I Danmark er alt klart til, at byggeriet kan gå i gang.