Tysk offentlig høring af Femern Bælt-forbindelsen er afsluttet

Den offentlig høring af Femern-forbindelsen i Tyskland blev afsluttet 13. juli. – to uger før tid.

Femern-tunnelen har gennem det seneste år været i høring i Tyskland. Sidste fase af høringen har omfattet en række større høringsmøder med bl.a. tyske myndigheder, lodsejere, miljøorganisationer og virksomheder. 

Møderne var planlagt afsluttet den 27. juli, men allerede torsdag den 13. juli – to uger før tid – kunne de tyske godkendelsesmyndigheder afslutte møderækken.

Høringerne er gået godt. Eksperter, jurister og medarbejdere fra Femern A/S har svaret på spørgsmål til den 14.000 sider store tyske byggeansøgning. 

I forbindelse med afslutningen af den mundtlige høring udtaler projektdirektør, Claus Dynesen, Femern A/S:

“Et hold af omkring 50 tyske eksperter og fagfolk har i de seneste uger besvaret spørgsmål fra myndigheder, borgere og organisationer om vores ansøgningsmateriale. Vores eksperter og medarbejdere har leveret en solid og langvarig indsats, og drøftelserne på møderne er forløbet i en konstruktiv atmosfære”.


”Godkendelsesmyndigheden LBV i Kiel vil nu evaluere resultatet. Vi vil fortsat skulle bistå myndigheden med yderligere dokumentation, justering af tegninger og notater til støtte for dem, når de nu skal udarbejde den endelige godkendelse. Det er LBV i Kiel, der beslutter, hvordan den afsluttende proces skal forløbe. Vi er stolte af det, vi har opnået”, udtaler Claus Dynesen.

Baggrund


• Femern A/S bygger Femern-forbindelsen på grundlag af en statstraktat mellem Tyskland og Danmark.

• Den faste forbindelse opføres som en 18 kilometer lang sænketunnel, der bygges efter samme kendte teknologi, der blev anvendt på Øresundsforbindelsen. 

• Den tyske myndighedsgodkendelse er sidste skridt, før byggeriet kan begynde. I Danmark er de nødvendige miljøgodkendelser på plads, der er underskrevet kontrakter med entreprenørerne og økonomien i projektet er blevet analyseret og godkendt af Folketinget.

• Femern-forbindelsen er brugerfinansieret gennem statsgarantimodellen, der også blev anvendt på Øresundsforbindelsen og Storebæltsforbindelsen. Femern forbindelsen har en tilbagebetalingstid på 36 år.

For mere information:

Jens Villemoes, pressechef, jvi@femern.dk, 33 41 44 27