Det siger de ledende tyske politikere om Femern-forbindelsen

Daniel Günther (CDU), Ministerpræsident Slesvig-Holsten

”Vi kunne godt være lidt hurtigere her i Slesvig-Holsten. Men der må ikke være tvivl i Danmark om, at vi vil dette vigtige projekt. Vi har bare det klagesystem, vi nu engang har. Sagsbehandlingen varer for længe. Vi skal være ærlige over for vore danske partnere og give et realistisk tidsperspektiv. Mit budskab er ikke, at vi nok skal gøre det hurtigere. Mit budskab er, at vi er realistiske, så vores danske partnere ved, hvad de har at holde sig til. Men forbindelsen kommer! ” – Jyllandsposten, 26.09.17.

”Prognosen for den faste Femern-forbindelse er positiv. Vi er ikke i tvivl om, at projektet skal realiseres”- Ingeniøren, 28.09.17.
”Vi har stærke økonomiske interesser, og jeg ser stor tilslutning i Slesvig-Holsten. Alle meningsmålinger siger, at et flertal i Slesvig-Holsten er for Femern-forbindelsen” – Der Nordschleswiger, 23.09.17.

Bernd Buchholz (FDP), Transportminister, Slesvig-Holsten

”Du kan være helt sikker på, at delstatsregeringen i Slesvig-Holsten, bakker op om projektet og fokuseret på at få det realiseret”- Kieler Nachrichten, 26.08.17.

”Vi vil gerne opnå den endelige godkendelse i 2020(…)Femern Bælt-forbindelsen er vigtig for både Tyskland og Skandinavien” – Folketidende, 26.08.17.

Angela Merkel (CDU), Tysk kansler

 ”Det vil være en stor skam, hvis jernbane-forbindelsen i Slesvig-Holsten ikke står klar, når danskerne har bygget Femern-tunnelen” – DPA, 28.04.17.

 ”Forbundsregeringen står selvfølgelig bag Femern-forbindelsen, og vi vil gøre alt for, at landanlæggene bliver bygget, så forbindelsen kan rykke landene tættere sammen.(…) Kontrakten mellem vores to lande er entydig. Det er Danmark, der lægger ud for omkostningerne. Det er vores ansvar at få bygget et landanlæg. (…) Der er indvendinger, men det er intet nyt ved infrastruktur-projekter. Vi vil gøre vores, for at sagsbehandlingen vil foregå i et passende tempo” – Ritzau, 28.04.15.

”Vi har et stort bilateralt projekt, Femern, og forbundsregeringen står selvfølgelig bag den aftale, landene har truffet, og vi vil gøre alt for, at forbindelsen bliver en realitet. Vi har et tæt samarbejde, og vi er to nabolande, som efter en vanskelig historie har stor forståelse for hinanden, og det er et lykketræf i historien, som skal opretholdes og styrkes”- Berlingske, 28.04.15.

Martin Schultz (SPD), Partiformand og Kanslerkandidat (SPD)

”Femern-forbindelsen er aftalt i en statstraktat mellem Tyskland og Danmark, og den vil blive realiseret” – Lübecker Nachrichten, 01.09.17.

Alexander Dobrindt (CSU), forbundstransportminister

”Mobilitet, vækst-potentialet og transport af gods gennem centraleuropa er vigtigt. Det giver ingen mening, at stille spørgsmålstegn ved projektet som Femern-tunnelen igen og igen” – Ahrensburg24.de, 18.03.17.

“Den faste forbindelse under Femern Bælt og jernbanetilslutningen har højeste prioritet i Berlin. Den tyske forbundsregering vil fortsætte med at stå bag projektet”-  CDU/CSU-pressemeddelelse, 17.03.15.

Wolfgang Kubicki (FDP), partiformand, FPD Slesvig-Holsten

”Femern-forbindelsen har enorm betydning for Slesvig-Holstens økonomi” – Ahrensburg.de, 05.04.17.

Gesine Meissner (FDP), Medlem af Europaparlamentet, Tyskland

”De europæiske transportnetværk er afgørende for realiseringen af mobilitet på tværs af grænserne for både varer og personer, og Femernbælt-tunnellen er ingen undtagelse(…)Tunnelen vil reducere CO2-udledningen, og indbyggere i Slesvig-Holsten og Hamborg samt danske og svenske regioner kan se frem til mange flere muligheder inden for væsentligt kortere rejsetid, når de leder efter job eller feriedestination” – Byg-Tek, 27.09.17.

Olaf Scholz (SPD), ministerpræsident i Hamborg

”I fællesskab kan de to tæt forbundne storbyer (København og Hamborg) langt bedre samarbejde om fælles interesser i Østersø-regionen” – Hamburger Abendblatt, 01.06.16.

Torsten Albig (SPD), Tidligere Ministerpræsident i Slesvig-Holsten

“Den faste forbindelse under Femern Bælt er mere end infrastruktur og meget mere end kun en tunnel – den er en kæmpe chance for hele Europa” – Der Nordschleswiger, 27.03.15

“Vi vil opleve, at tunnelen giver os en ny dimension. At vi til enhver tid kan køre afsted og leve sammen. Vi vil opleve det samme i Slesvig, som vi har set i Jylland i lang tid. At Femern, Østholsten, Lolland og Danmark vokser sammen. Det er et kvantespring for vores fællesskab” – Dansk-Tysk med Matlock, DK4, 09.03.15.

Reinhard Meyer (SPD), Tidligere Transportminister i Slesvig-Holsten

“Det bliver en dejlig oplevelse i næste årti at køre gennem en tunnel, som vil binde Skandinavien og resten af Europa tættere sammen og bringe os alle store fordele” – Politiken, 25.03.15.

“Jeg vil gerne understrege, at der altså er folk i Tyskland, der går ind for den her forbindelse. Jeg forstår godt, hvis man i Danmark får den opfattelse, at vi alle er imod. Medierne beskæftiger sig ikke meget med sagen her i landet, men alligevel tror jeg, at det store tavse flertal er med os. Fordelene er simpelthen for indlysende og store” – Politiken, 25.03.15.

“Femern Bælt-tunnelen bliver bygget og jeg vil køre igennem den” – Hamburger Abendblatt, 13.02.15.

Robert Habeck (De grønne), Partiformand, De Grønne, Slesvig Holsten

”I sidste vil det være op til domstolene at vurdere kvaliteten ansøgningsmaterialet, men den juridiske basis (for Femern-tunnelen) blev etableret for flere år siden.” – Zeit Online, 14.06.17.

Pat Cox, EU-koordinator, tidligere formand for Europa-Parlamentet

“Lad der ikke herske tvivl: Femern-forbindelsen er og bliver en europæisk topprioritet” – Zealand Danmark, 27.09.17.