Styrket dansk-tysk samarbejde: Statssekretær Rohlfs på besøg ved Femern Bælt

Statssekretæren for Transportministeriet i Slesvig-Holsten har besøgt Dannmark

Den 25. og 26. oktober 2017 har statssekretæren i Transportministeriet i Slesvig-Holsten, Dr. Thilo Rohlfs, været på besøg i Danmark til en intensiv informationsudveksling og en række møder.

I Rødbyhavn og København mødtes han med repræsentanter for bl.a. Transport-, Bygnings- og Boligministeriet og Femern A/S.

Statssekretær Rohlfs fik i forbindelse med sit to dage lange besøg lejlighed til at besigtige det fremtidige anlægsområde for Femern Bælt-tunnelen i Rødbyhavn, hvor den kommende tunnelfabrik skal ligge, og fik i den sammenhæng en detaljeret ekspertforklaring af den tekniske fremgangsmåde ved nedsænkningen af tunnelelementerne. 

”Det var meget værdifuldt for mig at få mulighed for personligt at besigtige det planlagte anlægsområde på den danske side og få en grundig præsentation af de metoder, man arbejder med i Femern A/S”, sagde Rohlfs efter besøget i Rødbyhavn. ”Her i Danmark kan man trække på erfaringerne fra byggeriet af Øresundsforbindelsen, hvilket garanteret vil være en stor fordel for Femern Bælt-projektet”, sagde Rohlfs efter sit besøg på Øresundsforbindelsen på andendagen af sit besøg i Danmark. ”Jeg er meget imponeret over danskernes byggekunst og ambitiøse projekter.”

I København mødtes Rohlfs, som var ledsaget af eksperter fra Slesvig-Holstens Vejdirektorat LBV.SH og Transportministeriet i Kiel, med repræsentanter for Transport, Bygnings- og Boligministeriet og Femern A/S. På dette møde drøftedes godkendelsesprocessen for Femern Bælt-projektet i Tyskland. 

Parterne var enige om, at der er særdeles god fremdrift i godkendelsesprocessen. ”Dette skyldes ikke mindst det gode samarbejde mellem de relevante aktører i de to lande”, understregede Rohlfs. 

Det effektive samarbejde har bidraget til, at det supplerende ansøgningsmateriale er af en høj kvalitet og har kunnet stilles til rådighed for hørings- og godkendelsesmyndigheden inden for de aftalte frister. Det forbliver den fælles målsætning, at udstedelsen af godkendelsesbeslutningen opnås i sommeren 2018.