Sikkerheden i top i Femern-tunnelen

Sikkerhed for brugerne er tænkt ind i alle aspekter af tunnelens design, der bygger på de gode erfaringer fra den fire kilometer lange Øresundstunnel.

Femern-tunnelen bliver verdens længste sænketunnel. Når den åbner, vil biler og tog kunne passere under det 18 kilometer brede Femern Bælt på alle tidspunkter af døgnet.

 
Turen under Femern Bælt foregår op til 40 meter under havets overflade, men det vil det være lige så trygt og sikkert at køre i Femern-tunnelen, som på en almindelig motorvej. 

Sikkerhed for brugerne er tænkt ind i alle aspekter af tunnelens design, der bygger på de gode erfaringer fra den fire kilometer lange Øresundstunnel. Siden Øresundstunnelens åbning i år 2000 har der ikke være én eneste dødsulykke. 

Det vigtigste sikkerhedsaspekt er, at trafikken i nord- og sydgående retning foregår i separate vejtunnelrør. Hermed undgår man at modkørende trafik kan distrahere eller blænde bilister. 

”Både Øresunds- og Femern-tunnelen er i virkeligheden mere sikre end en almindelige motorvej, fordi mange af de faktorer, som ofte udløser ulykker, slet ikke er tilstede. Der er ingen vind, regn, sne, is eller tåge, og tunnelen er altid oplyst, og desuden er trafikken i tunnelen overvåget døgnet rundt”, forklarer Jeannette Grøn, sikkerhedschef i Femern A/S.

Som en yderligere forbedring er der i Femern-tunnelen fuldt nødspor i begge tunnelrør. Det betyder, at biler der går i stå i tunnelen, ikke holder til gene for trafikken. Samtidig er det let for vejhjælp- og redningsfartøjer at komme frem til et havareret køretøj eller et ulykkessted.

Hele tunnelen vil være overvåget fra et døgnbemandet kontrolcenter, som kan reagere hurtigt, hvis der sker en hændelse i tunnelen. Fra kontrolcenteret kan personalet vejlede trafikken i tunnelen via digitale trafiktavler og advare om forhindringer forude, sænke fartgrænsen eller helt lukke tunnelen for trafik, hvis det bliver nødvendigt.

Som en international forbindelse skal Femern-tunnelen både overholde alle danske sikkerhedskrav og EU’s tunneldirektiv.

Brandsikre vægge og sprinkleranlæg 

Skulle uheldet alligevel ske, er Femern-tunnelen bygget til at modstå selv meget intense brande. Vægge og lofter i tunnelen er beklædt med brandbeskyttende materiale, der gør, at tunnelen kan modstå temperaturer helt op til 1.350 grader.

Tunnelen indeholder endvidere et fast brandslukningssystem, der vil kunne undertrykke en brand og hindre ilden i at udbrede sig, indtil slukningskøretøjer når frem. Det langsgående ventilationssystem sikrer, at røg i tunnelen bevæger sig i køreretningen og væk fra forulykkede eller parkerede biler i tunnelen.

I tunnelen er der nøddøre for hver max. 110 meter, så der altid er et sikkert sted at søge hen i tilfælde af en ulykke eller brand.