Afgørende dag for Femern Bælt-projektet

– Det er af afgørende betydning for Femern Bælt-projektet, at forligskredsen i dag har godkendt den plan, der er lagt frem, så Femern A/S nu kan indgå betingede kontrakter med de vindende konsortier. At Banedanmark herudover kan sætte arbejder i gang på strækningen Ringsted – Nykøbing Falster vil være til stor gavn for den sydlige del af Sjælland og Lolland-Falster og skabe nye arbejdspladser allerede i år, siger adm. direktør i Sund & Bælt Leo Larsen.

Den politiske forligskreds har i dag godkendt en køreplan for Femern Bælt-projektet, der indebærer, at Femern A/S kan udpege de foretrukne entreprenører på de store tunnelkontrakter med henblik på at indgå betingede kontrakter senest medio maj 2016.

For A/S Femern Landanlæg medfører beslutningen, at anlægsarbejderne på strækningen Ringsted – Nykøbing Falster kan sættes i gang, så strækningen er udbygget med dobbeltspor og nyt signalanlæg i 2021 og elektrificeret i 2024. Strækningen mellem Nykøbing Falster og Rødbyhavn udbygges, så anlægget står færdigt inden åbningen af kyst til kyst-forbindelsen. Når strækningen er færdigudbygget, vil hastigheden kunne øges til 200 km/t.

– Det er af afgørende betydning for Femern Bælt-projektet, at forligskredsen i dag har godkendt den plan, der er lagt frem, så Femern A/S nu kan indgå betingede kontrakter med de vindende konsortier. At Banedanmark herudover kan sætte arbejder i gang på strækningen Ringsted – Nykøbing Falster vil være til stor gavn for den sydlige del af Sjælland og Lolland-Falster og skabe nye arbejdspladser allerede i år, siger adm. direktør i Sund & Bælt Leo Larsen.

Det er Sund & Bælts datterselskab A/S Femern Landanlæg, der med Banedanmark som bygherre er ansvarlig for jernbanelandanlæggene på dansk side.

Femern Bælt-projektet er Danmarks største infrastrukturprojekt med et samlet budget på godt 62 mia. kr. Heraf er der afsat 9,5 mia. kr. til udbygningen af de danske landanlæg.

Læs mere om Femern Bælt-projektet og Femern Landanlæg.

 

× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld