Optag på ingeniøruddannelser sætter rekord

Mange tusinde unge er netop blevet tilbudt plads på en videregående uddannelse. I år sætter optaget til ingeniøruddannelserne rekord, og det glæder både Frida Frost, formand for Ingeniørforeningen og bestyrelsesformand for Engineer the future, og Lars Fuhr Pedersen, teknisk direktør i Sund & Bælt.

– Årets optagelsestal på ingeniøruddannelser viser, at flere unge heldigvis vælger en uddannelse med fremtid i. Højtuddannede med teknologisk og naturvidenskabelig indsigt er en efterspurgt vare på arbejdsmarkedet. Både her og nu, men også fremover står vi med en massiv mangel på ingeniører, som vi skal have løst, siger Frida Frost, som er formand for Ingeniørforeningen og bestyrelsesformand for Engineer the future.

Også Lars Fuhr Pedersen, teknisk direktør i Sund & Bælt, som er partner i Engineer the future, glæder sig over den øgede interesse for de tekniske og naturvidenskabelige uddannelser:

– Der skal i fremtiden bruges mange hundrede, måske tusindevis af ingeniører med teknologiske kompetencer, når vi skal realisere Femern-forbindelsen og de øvrige store infrastrukturprojekter, som er på tegnebrættet i Danmark. En analyse fra 2014 viser, at Storebæltsforbindelsen alene giver Danmark en direkte samfundsmæssig gevinst på 379 mia. kr. over 50 år – en enorm gevinst, som understreger, at de store infrastrukturprojekter har en endog meget stor samfundsmæssig værdi, som vi ikke som samfund må gå glip af pga. manglen på ingeniører.

Det starter i skolerne

En prognose fra Engineer the future viser, at dansk erhvervsliv i 2025 vil mangle 9.300 ingeniører og 4.200 naturvidenskabelige kandidater, fordi der bliver uddannet for få i forhold til arbejdsmarkedets behov. Prognosen viser også, at hvis ingeniørmanglen alene skal løses ved øget optag, så skal der optages markant flere studerende på de naturvidenskabelige og tekniske uddannelser. Årets rekordhøje optag er derfor et skridt i den rigtige retning, men det er ikke nok til at løse udfordringen.

– Det er vitalt, at vi fortsat arbejder målrettet på at højne de unges interesse for at vælge de tekniske og naturfaglige studier, så vi kan imødegå manglen på højtuddannede med teknisk indsigt og naturvidenskabelige kompetencer. Udviklingen accelererer dag for dag, og hvis vi skal drage nytte af de teknologiske landvindinger, så kræver det, at vi har de rette kompetencer herhjemme. Naturvidenskabelig og teknisk indsigt bliver efterspurgt overalt, og vi ligger i konkurrence med landene omkring os for at tiltrække disse kompetencer. Løser vi ikke den opgave, risikerer vi, at danske virksomheder må søge ud af landet og derhen, hvor arbejdskraften findes. Derfor skal vi udnytte enhver mulighed for at styrke naturfagene i folkeskolen og på de gymnasiale uddannelser, siger Frida Frost.

Det synspunkt er Tine Kirk Pedersen, markedsdirektør i Sund & Bælt, helt enig i:

– Arbejdet med at gøre tekniske og naturvidenskabelige uddannelser populære starter bl.a.  i folkeskolen, hvor der skal skabes mere begejstring om naturfagene og være plads til børns nysgerrighed. Børn skal ikke kun lære at finde på forhånd givne løsninger, men også selv skabe løsninger.

Fakta

  • Det samlede optag på de videregående uddannelser er steget med 2 pct.
  • Der er optaget 5.282 på ingeniøruddannelser, hvilket er 332 flere end 2014. Det svarer til en stigning på 7 pct.
  • 4 pct. flere er kommet ind på civilingeniøruddannelser, mens 9 pct. flere er kommet ind på diplomingeniørstudier.
  • Siden 2007 er optaget på civilingeniøruddannelserne steget med 77 pct., og diplomingeniøruddannelserne er steget med 99 pct. Til sammenligning er optaget til alle de videregående uddannelser steget med 49 pct. i samme periode.
  • Andelen af kvinder, der er optaget på civilingeniøruddannelsen, er 30 pct., mens 24 pct. af optaget på diplomingeniøruddannelsen er kvinder. Dermed er andelen af kommende kvindelige ingeniørstuderende stort set uændret siden 2007, hvor andelen var hhv. 30 og 23 pct.

Engineer the future

Engineer the future er Danmarks nye teknologiske alliance, som skal bringe danske ingeniører og teknologieksperter i front og sørge for, at der bliver mange flere med viden og specialer inden for teknologisk udvikling i fremtiden. Sund & Bælt er medlem af Engineer the future. Læs mere på Engineer the futures hjemmeside.

× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld