Motorvejen ved afkørslen til Københavns Lufthavn

Trafikproblemer ved krydset Amager Strandvej / motorvejen

Bilister på Kystvejen, Amager Strandvej og Øresundsmotorvejen oplever desværre i øjeblikket trafikproblemer i form af kø igennem rundkørslen ved lufthavnen og op til krydset nord for motorvejen ved fra/tilkørsel 15. Det skyldes arbejdet med at udvide krydset mellem Amager Strandvej og motorvejen, så der bliver bedre plads til trafikken og så alle biler, også busser og lastbiler, kan dreje til højre fra motorvejen og ad Amager Strandvej.

Mens der arbejdes, er det nødvendigt at indsnævre kørebanen, hvilket giver trafikproblemer, da det forsinker passage forbi vejarbejdet.

En detektor, der styrer grønt lys for retning fra Sverige, er desuden sat ud af drift i perioden og erstattet af et fast defineret antal sekunder med grønt. Der kan derfor være grønt fra Sverige, selv om der kun er ganske få biler fra den retning.

Hvad gør vi for at hjælpe trafikken?

For at afhjælpe problemer med kø, overvåger vi trafikafviklingen intenst og justerer trafiksignalerne løbende. Men det betyder sandsynligvis, at man som trafikant vil opleve længere kø, når man kommer fra Sverige.

Hvad kan trafikanterne gøre?

Flere trafikanter benytter den højre kørebane i nordgående retning hen over motorvejen, selvom de skal til venstre op ad Amager Strandvej. Det giver problemer for trafikken mod København, når de foretager et baneskift i sidste øjeblik – og det forlænger køen ud på Kystvejen.

Som bilist er det derfor vigtigt at holde sig i den rigtige bane, så der kommer flest muligt biler over for grønt hver gang.

Arbejdet med at udvide krydset ventes færdigt ved udgangen af november.

Test

× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld