8.500 kubikmeter sten forstærker sikkerheden

I november har to skibe sejlet frem og tilbage mellem Korsør Havn og bropillerne for at reparere tre af de syv kunstige øer, som er etableret omkring østbroens ankerblokke og bropillerne nærmest sejlrenden ned gennem Storebælt. De kunstige øer er en del af sikkerhedsforanstaltningerne på Storebæltsbroen.

– Rundt om ankerblokkene og bropillerne, tæt på sejlrenden, er der etableret syv kunstige øer. De beskytter mod påsejling, hvis skibe kommer for tæt på. I stedet for at sejle ind i broen, vil skibene gå på grund på de kunstige øer, forklarer Ernst Laursen, driftsleder i Sund & Bælt.

Det er ikke tit, at skibe kommer på afveje, men det kan ske, fx hvis et skib mister styringen.  For nogle år siden var et russisk skib tæt på at kollidere med broen og i 2005 sejlede skibet ’Karen Danielsen’ ind i vestbroen.

– De kunstige øer er en sikkerhedsforanstaltning. De 254 meter høje pyloner står klippefast og vil ikke rokke sig på trods af en påsejling. Men der er et enormt træk fra stålwirerne i ankerblokkene, så de kan ikke tåle en større påsejling, uden at det kan få katastrofale konsekvenser, og derfor har vi etableret de kunstige øer, forklarer Ernst Laursen.

Granit fra Norden

Havbunden ved Storebæltsbroen undersøges med 2-3 års mellemrum for at sikre, at bl.a. beskyttelsesøerne ikke eroderes. Den seneste analyse viste, at der skulle smides ekstra sten omkring udvalgte bropiller, hvis sikkerhedsniveauet skulle holdes.

De syv øerne er oprindeligt opbygget af morænejord opgravet fra vestbroens og østbroens pillefundamenter. Jorden blev lagt løst om fundamenterne uden overfladebeskyttelse, og man gik ud fra, at erosion fra strøm og bølger ville vaske ler og sand væk og kun efterlade stenene.

– Men den seneste analyse viste, at der var brug for yderligere stenmateriale og større sten, som ikke flytter sig. Derfor har vi hentet 8.500 kubikmeter sten ned fra granitbrud i Norge og Sverige for at supplere underlaget og sikre, at de kunstige øer er med til at opretholde det høje sikkerhedsniveau, vi har på Storebæltsbroen, siger Ernst Laursen.

Det er Rederiet Høj A/S som udfører opgaven. De kender Storebæltsbroen og var med i anlægsarbejdet på både vest- og østbroen.

Se TV2 Fyn Live sende fra sten-udlægningen her.

× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld