Storebælt_trafik

Ændring af renteforudsætninger

A/S Storebælt og A/S Øresund har i en årrække anvendt en forudsætning om en gennemsnitlig realrente på 3,5 pct. ved beregninger vedrørende selskabernes langsigtede økonomi, herunder tilbagebetalingstiden for selskabernes gæld.

I lyset af de seneste års kraftige rentefald, og de afdæmpede forventninger til de kommende års renteudvikling, har selskaberne besluttet at ændre denne renteforudsætning til en realrente på 3,0 pct. Beslutningen er truffet efter konsultation med Transportministeriet.

Det er selskabets vurdering, at der med 3 pct. realrente fortsat anvendes en konservativ renteforudsætning ved vurderingen af selskabernes langsigtede økonomi.

Den ændrede beregningsforudsætning har kun marginal betydning for tilbagebetalingstiden for A/S Storebælt. For A/S Øresunds vedkommende giver den ændrede forudsætning alt andet lige anledning til en reduktion af den forventede tilbagebetalingstid med ca. 2 år.

Pr. 30/6 2014 udgjorde den rentebærende nettogæld 25 mia. kr. i A/S Storebælt og 11 mia. kr. i A/S Øresund.En opdatering af selskabernes langsigtede økonomi, herunder tilbagebetalingstiderne, vil blive fremlagt i Årsrapporten for 2014, som forventes offentliggjort den 24. marts 2015.

Yderligere information kan fås ved henvendelse til Adm. Direktør Leo Larsen, tlf 3341 6201 eller Finansdirektør Kaj V. Holm, tlf 3341 6173

× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld