Affugtningsprojekt på Storebælt bliver forsinket

Det lykkedes ikke for specialisterne fra engelske Spencer Group at færdiggøre sæsonens store opgave med at forsyne Østbroens kabler med en beskyttende plastickappe. Den kraftige plastickappe og et tilhørende affugtningsanlæg skal beskytte Østbroens hængekabler mod fugt- indtrængen og korrosion.

A/S Storebælt forventer derfor, at mandskabet på de fire arbejdsplatforme, der siden foråret har været ophængt i Østbrokablerne, går i ”vinterhi” til oktober og først kan genoptage og færdiggøre arbejdet til foråret.

Årsagen til forsinkelsen skyldes primært, at de varmetæpper, der anvendes ved krympning af pastickappen rundt om kablerne, ikke har levet op til de krav, Spencer Group har stillet til sin amerikanske underleverandør.

A/S Storebælt forventer, det vil lykkes for Spencer Group at færdiggøre godt halvdelen af arbejdsopgaven på kablerne, inden efterårsvejret sætter en stopper for arbejdet højt til vejrs på Østbroens kabler.

× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld