Afrapportering af indledende linjeføringsovervejelser

Første fase af forundersøgelserne, som både omfatter en vejforbindelse og en kombineret vej- og jernbaneforbindelse over Kattegat, er nu afsluttet.

Læs mere om nyheden og de indledende linjeføringsovervejelser for en forbindelse over Kattegat her

× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld