Analyse: Kortere tilbagebetalingstid på Femern Bælt-forbindelsen

Ifølge en helt ny, opdateret trafikprognose fra Femern A/S vil trafikken over Femern Bælt stige betydeligt med den kommende faste forbindelse. Samtidig viser en finansiel analyse af projektet, at forbindelsen kan betales tilbage hurtigere end hidtil forventet.

Den opdaterede trafikprognose og finansielle analyse er lavet forud for Folketingets behandling af det kommende forslag til anlægslov for den faste forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark.

Det fremgår af den opdaterede trafikprognose, at når effekten af den forbedrede infrastruktur på Femern Bælt er fuldt realiseret 4 år efter åbningen i 2021, forventes i gennemsnit ca. 9.400 personbiler og godt 1.600 lastbiler at benytte Femern Bælt-forbindelsen hver dag. Og hver dag forventes 36 persontog og 65 godstog at benytte den faste forbindelse over Femern Bælt. Det fremgår endvidere af trafikprognosen, at der i perioden fra 2026 til 2047 forventes en gennemsnitlig årlig vækst i passagerkøretøjstrafikken på 1,4 pct. og i lastbiltrafikken på 1,2 pct.

Læs pressemeddelelsen fra Transportministeriet.

Gå i dybden med tal og prognoser.

× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld