Anlægsteknisk chef til forundersøgelse af fast forbindelse over Kattegat

Med ”Aftale om Finansloven for 2019 mellem regeringen og Dansk Folkeparti” blev det besluttet, at gennemføre en ”Forundersøgelse af en fast Kattegatforbindelse”. Sund & Bælt skal sammen med Vejdirektoratet gennemføre forundersøgelsen. Sund og Bælt har ansvaret for undersøgelsen af anlæg og miljø på kyst-til-kyst forbindelsen og søger derfor en erfaren og solid fagligt funderet anlægsteknisk chef til at forestå gennemførslen af forundersøgelsen.

Stillingen

Du får ansvaret for at gennemføre den anlægstekniske forundersøgelse af kyst-til-kyst forbindelsen i samarbejde med projektgruppen. Du skal i den forbindelse også indgå i et mere generelt samarbejde med Vejdirektoratet med henblik på at sikre rettidig koordinering og faglig sparring med de øvrige delanalyser i forundersøgelsen.

Dine primære ansvarsområder:

Du bliver en del af et engageret team og vil med reference til projektchefen komme til at være ansvarlig for en række tværgående opgaver, herunder

  • Projektstyring og projektledelse af den anlægstekniske undersøgelse af kyst-til-kyst forbindelsen
  • Kontakt og styring af rådgivere m.v. via et tæt samarbejde og en åben dialog
  • Gennemførsel af analyse af tekniske løsninger med tunnel- og broløsning på kyst-til-kyst forbindelsen, herunder analyse af dels ren vejforbindelse, dels kombineret vej- og jernbaneforbindelse.
  • Analyse af geotekniske forhold, som er af væsentlig betydning for anlæg af en Kattegatforbindelse
  • Udarbejdelse af anlægsoverslag og estimat for omkostninger for kyst-til-kyst forbindelsen i henhold til Ny Anlægsbudgettering.
  • Udarbejdelse af endelig rapport af undersøgelsen af anlæg og drift på kyst-til-kyst forbindelsen.

Din baggrund

Du har solid faglig baggrund og erfaring med anlægstekniske forhold – gerne fra både rådgiverbranchen og som bygherre

Du har stor erfaring med ledelse og projektledelse

Du motiveres af at være midt i spændingsfeltet af politiske, juridiske, økonomiske, tekniske og miljømæssige forhold, der indgår i store infrastrukturprojekter

Du har erfaring med større infrastrukturprojekter, herunder maritime forhold, geotekniske undersøgelser og hydrauliske analyser

Du tilbydes

Dit primære arbejdssted vil være centralt beliggende på kontoret i København og du tilbydes en spændende og udfordrende stilling i en dynamisk virksomhed, hvor der er gode muligheder for faglig og personlig udvikling.

Ansøgning

Alle henvendelser behandles naturligvis med fuld diskretion, og samtaler vil blive afholdt løbende. Tiltrædelse hurtigst muligt efter aftale. Du er velkommen til at kontakte projektchef Frederik Fisker på telefon 24973511 eller mail  ffi@sbf.dk for yderligere oplysninger.

SØG HER

Om Sund & Bælt

Sund & Bælt er en teknologidrevet infrastrukturvirksomhed, som ejer og driver forbindelserne over Storebælt og Øresund og om nogle år også forbindelsen over Femern Bælt til Tyskland. Vi bidrager dagligt til at øge mobiliteten for de mere end 250.000 kunder, som benytter vores infrastruktur. Sund & Bælts datterselskab BroBizz A/S driver herudover automatiske betalingsløsninger, som tilbyder elektronisk afregning på veje, broer, færger og parkeringsanlæg i Skandinavien. Sund & Bælt har sat en ambition om, at vi skal være bedst til at anlægge, drive og finansiere brugerbetalt infrastruktur, der styrker mobiliteten i Danmark og Europa.

 

 

 

× Tilmeld dig vores nyhedbrev   Tilmeld