Sund & Bælt medarbejdere

Arbejdsmiljø

Sund & Bælt arbejder aktivt med at være en attraktiv arbejdsplads, der tager vare på medarbejdernes sikkerhed, sundhed og trivsel.

Det er vores mål at opretholde et sundt og sikkert arbejdsmiljø uden arbejdsulykker. For Sund & Bælt er det især arbejdsmiljøforhold i forbindelse med færdsel og arbejde på vores trafikanlæg og i betalingsanlægget ved Storebæltsbroen, som er særligt kritiske. Vores indsats bygger på en arbejdsmiljøpolitik og et ledelsessystem, som understøtter løbende forbedringer.

Vi gennemfører obligatoriske sikkerhedskurser for alle ansatte og entreprenører, som skal udføre arbejde på Storebælts vej- og jernbane. Vi analyserer og afdækker alle ulykker med henblik på forbedringer. Eksterne leverandører, som arbejder på vores anlæg, er forpligtet til at rapportere ulykker.

Sunde medarbejdere – bedre trivsel

Jo sundere Sund & Bælts medarbejdere er, og jo bedre de trives, desto mere styrker det vores virksomhed. I dagligdagen arbejder vi derfor bl.a. med følgende initiativer i forhold til vores medarbejdere:

  • Sikkerhedsudvalgsmøder med medarbejdernes sikkerhedsrepræsentanter fire gange årligt
  • Sund mad i vores kantiner
  • Antimobbepolitik og seniorfleksjobpolitik
  • Personalegoder som fx gratis og anonymt sundhedstjek, støtte i forbindelse med stress, konsultation med fysioterapeut, kiropraktor, psykolog, massør og diætist
  • Rygepolitik og muligheden for at deltage i rygestopkurser betalt af Sund & Bælt
  • Sportsaktiviteter

Læs mere om arbejdsmiljø i vores CSR-rapportering.

 

× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld