Medarbejdere på hovedkablen

Arbejdsmiljø i Sund & Bælt

Det er Sund & Bælts overordnede ønske at opretholde et sundt og sikkert arbejdsmiljø uden arbejdsulykker for såvel medarbejdere som samarbejdsparter, der arbejder på vort anlæg og i vore kontorer.

Det er Sund & Bælts holdning, at alle skal føle et ansvar for eget og andres arbejdsmiljø, og at vi derigennem opnår en arbejdsplads, hvor alle trives og føler sig sikre. Det er således alles forpligtelse gennem proaktiv adfærd at forebygge fysiske og psykiske arbejdsmiljøproblemer samt forekomsten af nærved-hændelser og arbejdsulykker.

Kortsigtet økonomiske resultater må ikke ske på bekostning af øget risiko for arbejdsulykker.

Sund & Bælt vil vedligeholde en arbejdsmiljøpolitik og et ledelsessystem, der understøtter løbende forbedringer af arbejdsmiljøet, og som er tilgængelig for alle på selskabets intranet. Der opstilles årligt mål og handlingsplaner for arbejdsmiljøindsatsen.

Sund & Bælt har løbende fokus på at udvikle og vedligeholde en personalepolitik, der skal sikre fremme af et godt samarbejde og en god kommunikation samt motivation og udvikling for den enkelte gennem dialog, ligestilling, god sammenhæng mellem arbejds- og privatliv, det rummelige arbejdsmarked samt sikkerhed, trivsel, sundhed og tryghed for alle.

Sund & Bælt vil sammen med medarbejderne opretholde en kompetent og effektiv sikkerhedsorganisation, der dels skal vejlede om og dels overvåge arbejdsmiljøet og der igennem medvirke til, at vi lever op til vores politik, gældende love og retningslinjer.

Sund & Bælt har vurderet, at arbejdsmiljøforhold i forbindelse med færdsel og arbejder på infrastrukturanlæg og i betalingsanlægget er særligt kritiske. Målsætningen for disse områder er, at færdsel og arbejde på infrastrukturanlæg og i betalingsanlægget til stadighed gøres mere sikre. Dette skal opnås gennem tekniske, organisatoriske og proceduremæssige tiltag.

 

× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld