Øresunds jernbane

A/S Øresund overtager vedligehold af Øresundsbanen

A/S Øresund og Banedanmark har underskrevet en aftale, som betyder, at A/S Øresund per 1. september overtager ansvaret for vedligehold og reinvesteringer på jernbanen mellem Københavns Hovedbanegård og Øresundsbron, inklusive jernbanestrækningen fra Vigerslev til Kalvebodbroen, tilsammen kaldet Øresundsbanen, fra Banedanmark.

Banen ejes af A/S Øresund, datterselskab af Sund & Bælt Holding A/S. Siden banen blev taget i brug i 1998 og 2000, har den været drevet og vedligeholdt af Banedanmark.

Overdragelsen sker på baggrund af en bekendtgørelse fra Transport- og Bygningsministeriet af 14. august 2015, som med reference til Lov om Sund & Bælt Holding A/S definerer, at opgaven skal overgå til ejeren, A/S Øresund. Det sker efter en grundig overdragelsesproces fra Banedanmark, hvor der har været fokus på at klæde den nye organisation bedst muligt på til at løfte opgaven på Øresundsbanen. Ansvar for vedligehold af sikringsanlæggenes vedligehold forbliver indtil videre hos Banedanmark.

Sund & Bælt har allerede erfaringer med at vedligeholde og reinvestere i en anden central jernbanestrækning. Selskabet ejer nemlig den ca. 25 km lange jernbanestrækning over Storebælt. Dengang Storebæltsforbindelsen blev bygget, var det politisk besluttet, at A/S Storebælt skulle eje skinnerne, men at anlægget skulle drives og vedligeholdes af Banedanmark. I 2006 blev vedligehold og reinvesteringer i henhold til lov om Sund & Bælt Holding A/S overført til Sund & Bælts datterselskab A/S Storebælt gennem en lignende bekendtgørelse fra marts 2006.

En vigtig strækning med stor vækst

Øresundsbanen har stor betydning for trafikken mellem Danmark og Sverige, da den er en vigtig færdselsåre for passagerer, som skal til og fra Lufthavnen, uanset om de bor i Sverige eller i Danmark. Strækningen bliver benyttet af danske IC tog, svenske langdistancetog, danske regionaltog og internationale godstog. Persontogene kan på strækningen køre op til 160 km/t og godstogene op til 120 km/t.

Øresundsbanen er en af de jernbanestrækninger i Danmark, som har den største vækst. I 2013 kørte ca. 12 mio. passagerer på strækningen. Dermed er passagertrafikken på Øresundbanen mere end firedoblet siden 2000. På årsbasis passerer knap 70.000 tog denne jernbanestrækning.

I fremtiden bliver trafikken tættere. På kort sigt skal Ny Ellebjerg Station udbygges som trafikknudepunkt, hvilket blandt andet betyder, at en større del af togtrafikken bliver ledt uden om Københavns Hovedbanegård og direkte ind på Øresundsbanen til Københavns Lufthavn og Sverige. Også på langt sigt er der udsigt til vækst, ikke mindst når Femern-forbindelsen åbner, hvilket især forventes at øge antallet af godstog på strækningen.

Banedanmark er fortsat infrastrukturforvalter på strækningen og har dermed blandt andet ansvaret for trafikal drift. Parterne er enige om at have et tæt fælles fokus på at sikre den størst mulig rettidighed i togdriften.

× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld