A/S Storebælt beklager den lange ventetid

Storebælt beklager dybt, at cykelløb over broen lørdag den 1. september gav store gener for bilisterne.

I forbindelse med afviklingen af motionscykelløbet Århus-København lørdag den 1. september 2012 havde A/S Storebælt, i samarbejde med politiet, givet tilladelse til, at der kunne cykles over Storebæltsbroen.

Løbet var planlagt, så det skulle reducere generne for bilisterne mest muligt, blandt andet ved at cyklerne først måtte passere broen efter kl. 13 og ikke om formiddagen, hvor der er væsentlig flere biler på broen.

Der har tidligere været afviklet motionsløb på broen uden større gener for bilisterne, og cykleløbet blev planlagt ud fra de erfaringer.

Desværre medførte løbet denne gang store gener for vore kunder med uacceptabel lang kødannelse. Den lange kø var et resultat af flere uheldige sammenfald. Der var denne lørdag mere trafik end forventet. Der var i løbet af dagen også tre mindre trafikuheld. Og desværre kørte mange bilister med væsentlig lavere hastighed end de tilladte 70 km i timen, hvilket var medvirkende til en ujævn afvikling af trafikken, som medførte, at der i perioder var langt mellem bilerne ude på selve broen, selvom der var lang kø på motorvejen over Fyn.

I ugen op til løbet var der udsendt pressemeddelelse omkring cykelløbet, som også blev bragt i flere medier. På selve dagen blev der også informeret om køproblemer via vore skilte, og der var kontakt med trafikradioen. Men vi må erkende, at vi ikke var gode nok til at informere via vort bromeldingssystem på både SMS og hjemmeside, hvilket vi vil se nærmere på, således at det ikke gentager sig.

A/S Storebælt yder ikke kompensation for den lange ventetid.

A/S Storebælt beklager de gener, som cykelløbet har forvoldt vore kunder, og vi vil nu analysere forholdene, således at vi fremover undgår lignende situationer.

× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld