A/S Storebælt indgår kontrakter om drift af vej og grønne områder

A/S Storebælt har indgået aftaler om vejdrift og pleje af grønne områder ved Storebæltsbroen. Kontrakterne er indgået med ISS Facility Service og Banedanmark Entreprise.

ISS Facility Service har haft kontrakten på Storebælt i syv år og skal altså fortsat tage sig af vejdrift og varetage vintertjeneste på broens vejdel og i betalingsanlægget.

Den fireårige kontrakt har en værdi af 55 mio. og er indgået efter et såkaldt ”Begrænset udbud” i EU med deltagelse af i alt 3 prækvalificerede tilbudsgivere.

Samarbejdet fortsætter foreløbigt til 2013. Til den tid har A/S Storebælt mulighed for at forlænge kontrakten i yderligere to år, før opgaven igen udbydes

Banedanmark Entreprise overtager den samlede drift af de grønne områder på Storebælt langs både vej- og jernbanedelen. Entreprise har siden 2006 haft kontrakten på drift af områderne omkring jernbanen, men de to grønne områder lægges således fremover sammen i én driftsaftale.

Kontrakten har en værdi af 5 mio. og er indgået for en fireårig periode med mulighed for forlængelse med to år. Også denne kontrakt er indgået efter ”Begrænset udbud” i EU med deltagelse af i alt 5 prækvalificerede tilbudsgivere.

Evt. yderligere oplysninger: Afdelingschef i Sund & Bælt John Jensen, tlf. 58 30 30 61 eller 21 78 51 03.

× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld