Asfaltarbejde på Storebælt

Fra mandag den 16. august til mandag den 6. september udfører A/S Storebælt asfaltarbejde på motorvejsstrækningen over Sprogø. Arbejdet udføres om natten for at genere trafikanterne mindst muligt.

Asfalten udskiftes med et støjreducerende slidlag som en del af Storebælts driftsplan for vedligehold af forbindelsen.

Der vil i hele perioden være nedsat hastighed på strækningen på 70 km/t mellem kl. 19.00 og 06.00 på grund af omlægning af trafikken til ét spor.

Arbejdet udføres i to etaper:

Etape 1: Østgående retning (16. august – 24. august)
Arbejde på Sprogø i retning mod Østbroen.

Etape 2: Vestgående retning (25. august – 6. september)
Arbejde på Sprogø i retning mod Vestbroen.

A/S Storebælt udfører belægningsarbejdet i samarbejde med Munck Asfalt A/S. Afspærring udføres af Storebælts Vejdriftsentreprenør ISS Vejdrift. Øvrige arbejder udføres af bl.a. LKF Vejmarkering A/S.

Ekstra spor ved sammenfletning efter betalingsanlægget

Fra mandag d. 16. august til mandag d. 13. september udvider A/S Storebælt fletteområdet i betalingsanlægget fra to til tre spor i både Øst- og Vestgående retning. Udvidelsen vil betyde en forbedring for bilisterne, når de skal flette sammen med den øvrige trafik efter at have forladt betalingsanlægget.

Der vil i perioden være nedsat hastighed omkring arbejdsområdet på 70 km/t, og bredden af nødsporet vil være indskrænket.

A/S Storebælt udfører arbejdet i samarbejde med M. J. Eriksson A/S. Afspærring udføres af Storebælts Vejdriftsentreprenør ISS Vejdrift. Øvrige arbejder udføres af bl.a. LKF Vejmarkering A/S.

Information om hvor der arbejdes og konkrete restriktioner for trafikken i hele perioden kan ses på trafikken.dk sammen med øvrige relevante vej- og trafikmeldinger.

For yderligere information kan driftsleder Per Attrup, A/S Storebælt, kontaktes på telefon 5830 3066/2126 4840 eller pea@sbf.dk

× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld