Asset Manager

Til at stå i spidsen for en ny funktion vedrørende Asset Management søges en Asset Manager.

Du bliver del af vores nyetablerede processtøtteenhed. Enheden skal definere, udvikle og implementere databaseret drift og vedligehold (Asset Management) i Sund & Bælt. Formålet er at sikre en optimal kvalitet og økonomi i anlæggenes levetid, samtidig med at der skabes et grundlag for at yde rådgivning og tilbyde drift og vedligehold til 3. part på kommercielle vilkår.

Effektiv drift og vedligehold af infrastrukturanlæg er et strategisk fokusområde for Sund & Bælt og det er her den nye enhed kommer i spil. I første omgang etableres organisationen som en projektorganisation. Det forventes at projektet bliver omformet til organisatoriske enheder under processtøtteenheden inden for følgende områder:
• Asset Management
• Dataanlyse
• Kvalitet
• Indkøb

Opgaverne omfatter:
• Langsigtet, mellemlang og kortsigtet planlægning af og opfølgning på vedligehold af anlæg og udstyr, herunder maksimal udnyttelse af tilgængelige vedligeholdelsesvinduer ift. driften
• Udarbejdet overordnet vedligeholdelsesstrategi og -plan for realisering af strategiske mål såsom reduktion af vedligeholdelsesomkostninger uden at gå på kompromis med kvalitetskrav
• Definere, måle og rapportere på KPI såsom økonomi, kvalitet, Lifecycle Cost, mean-time-between-maintenance og mean-time-between-failure etc.
• Definere vedligeholdelsesintervaller baseret på operationelle risici og data
• Sikre løbende optimering og forbedringer af planlægning, vedligehold og økonomi
• Sikre ensartet terminologi, fælles sprog og fælles metoder for vedligehold, planlægning og kvalitet
• Sikre et tværgående samarbejde om vedligehold og vedligeholdelsesplanlægning og -styring

Faglige kompetencer
• Mangeårig erfaring med planlægning og styring af vedligehold af anlæg og udstyr, gerne fra flyindustrien, større produktionsvirksomhed, jernbane eller lignende
• Dokumenteret erfaring med at varetage profit & loss ansvar for vedligehold
• Erfaring med at opbygge og bruge data til vedligeholdelsesplanlægning og styring, herunder kontinuert dataopsamling fra anlæg og udstyr
• Gerne erfaring med digitalisering af vedligehold og vedligeholdelsesdata
• Viden og flerårig erfaring med beregninger og brug af Lifecycle Cost, mean-time-between-maintenance og mean-time-between-failure
• Erfaring med mekaniske og elektriske vedligeholdelseskrav
• En god forståelse og overblik over krav og vejledninger i ISO 55000 Asset Management serien samt EN 50126-1 Railway applications
• En forståelse for indkøb af vedligeholdelsesopgaver
• Relevant akademisk uddannelse på kandidatniveau såsom cand.polyt.
• Flydende dansk og engelsk, i skrift og tale, da du vil arbejde med internationale samar-bejdspartnere

Personlige kompetencer
• Veludviklet forretningssans
• En kommercielt velfunderet tilgang til planlægning og styring af vedligehold
• Ambitiøs på egne og organisationens vegne
• Strategisk tænkende, og formår at omfatte langsigtede visioner og mål til konkrete tiltag
• Evner at samarbejde bredt og være relationsopbyggende
• Proaktiv og selvkørende
• Gode analytiske og problemløsningsevner

Arbejdssted
Dit primære arbejdssted er på kontoret i København, men der vil også være 1-2 arbejdsdage om ugen på Sund & Bælts kontor i Korsør.

Kontaktinformation
Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte partner Carsten Hønberg, 40 90 46 47 eller cah@backerskeie.com. Ansøgningsfrist er den 31. maj 2017.

BackerSkeie varetager rekrutteringsprocessen, hvorfor al henvendelse bedes rettet hertil. Vi indkalder løbende relevante kandidater til samtaler – også inden ansøgningsfristens udløb.

Om Sund & Bælt
Sund & Bælts vigtigste opgave er at gøre det nemmere at være rejsende. Mere end 250.000 kunder be-nytter hver dag Sund & Bælts trafikanlæg, dvs. Storebæltsforbindelsen, Øresundsmotorvejen og Øre-sundsbanen med tilhørende stationer samt havnene i Odden, Ebeltoft, Spodsbjerg og Tårs. Sund & Bælt er et statsejet aktieselskab, der også gennemfører projekteringsarbejdet for en fast forbindelse over Fe-mern Bælt med de tilhørende danske landanlæg. Koncernen ejer ligeledes BroBizz A/S, som tilbyder samlet elektronisk afregning for kørsel på betalingsveje i Skandinavien og Østrig.