Hvad søger du?

Certificering efter højeste standarder

Sund & Bælt er certificeret efter den nationale arbejdsmiljøstandard ISO 45001:2018 og derved har vi også Arbejdstilsynets Krone Smiley.

Sund & Bælt har siden 2005 haft certifikat på, at vi efterlever kravene i den internationale standard for arbejdsmiljøledelse ISO 45001:2018. Det betyder, at selskabet har et overordnet ledelsessystem for arbejdsmiljø, som sikrer et systematisk arbejde med at forebygge eller minimere negative påvirkninger i arbejdsmiljøet.

Sund & Bælt er ISO 45001:2018 certificeret, og er senest re-certificeret i maj 2021. Certificeringen omfatter styring af drift og vedligehold af Storebæltsforbindelsen, Øresund Landanlæg, Spodsbjerg Færgehavn, Tårs Færgehavn, Ebeltoft Færgehavn, Odden Færgehavn og anlægsprojekter. 

Certificeringen bidrager til vedvarende fokus på arbejdsmiljøet. Det skal være dybt forankret at tænke i risici for at undgå arbejdsulykker. Arbejdsgangene er sat bedre i system, og regelmæssige efterprøvninger for at fastholde certifikatet sikrer, at arbejdsmiljøledelsen fungerer efter hensigten og får afdækket, hvor der er muligheder for forbedringer.

Derudover er certificeringen et klart signal til medarbejderne og entreprenørernes medarbejdere om, at ledelsen lægger stor vægt på deres sikkerhed og sundhed.

Sund & Bælts arbejdsmiljøledelsessystem er integreret i vores daglige arbejdsgange. Arbejdsmiljø indgår således i den daglige sikring af kvaliteten i driften af Sund & Bælts anlæg.

Sund & Bælt gør i den forbindelse en særlig indsats i at få de mange serviceentreprenører, håndværkere og samarbejdspartnere til at forstå og efterleve kravene i standarden. Dette sker bl.a. gennem sikkerhedskurser, som skal gennemføres og bestås, før man kan få lov at arbejde på anlæggene.

Arbejdstilsynets Krone Smiley

Sund & Bælt har den højest opnåelige sundheds- og sikkerhedscertificering i Danmark – Krone Smileyen. Krone Smiley er bevis på, at vi har gjort en særlig indsats for at sikre en høj standard for et sikkert og sundt arbejdsmiljø.

Sprog: Dansk

Sprog: Dansk