Hvad søger du?

Certificering efter højeste standarder

Sund & Bælt er både certificeret efter nationale og internationale arbejdsmiljøstandarder. Herunder DS/OHSAS 18001 certificering og Arbejdstilsynets Krone Smiley.

Sund & Bælt har siden 2005 haft certifikat på, at vi efterlever kravene i den internationale standard for arbejdsmiljøledelse DS/OHSAS 18001. Det betyder, at selskabet har et overordnet ledelsessystem for arbejdsmiljø, som sikrer et systematisk arbejde med at forebygge eller minimere negative påvirkninger på arbejdsmiljøet.

Sund & Bælt er DS/OHSAS 18001 certificeret, og er senest recertificeret i september 2014.

Certificeringen omfatter Øresundsmotorvejen på Amager samt vej- og jernbaneforbindelsen over Storebælt. Sund & Bælt er indtil videre den eneste bro- og jernbane ejer i verden, hvor arbejdsmiljøarbejdet udføres i henhold til kravene i denne internationale standard.

Certificeringen bidrager til vedvarende fokus på arbejdsmiljøet. Det skal være dybt forankret at tænke i risici for at undgå skader. Arbejdsgangene er sat bedre i system, og regelmæssige efterprøvninger for at fastholde certifikatet sikrer, at arbejdsmiljøledelsen fungerer efter hensigten og får afdækket, hvor der er muligheder for forbedringer.

Derudover er certificeringen et klart signal til medarbejderne og entreprenørernes medarbejdere om, at ledelsen lægger stor vægt på deres sikkerhed og sundhed.

Sund & Bælts arbejdsmiljøledelsessystem er integreret i det eksisterende kvalitetssystem. Arbejdsmiljø indgår således i den daglige sikring af kvaliteten i driften af Sund & Bælts anlæg.

Sund & Bælt gør i den forbindelse en særlig indsats i at få de mange serviceentreprenører, håndværkere og samarbejdspartnere til at forstå og efterleve kravene i standarden. Dette sker bl.a. gennem sikkerhedskurser, som skal gennemføres og bestås, før man kan få lov at arbejde på anlæggene.

Arbejdstilsynets Krone Smiley

Sund & Bælt har den højest opnåelige sundheds- og sikkerhedscertificering i Danmark – Krone Smiley’en.

Krone Smiley er bevis på, at vi har gjort en særlig indsats for at sikre en høj standard for et sikkert og sundt arbejdsmiljø.

Sprog: Dansk

Sprog: Dansk