Hvad søger du?

Sponsorpolitik for A/S Storebælt

A/S Storebælt støtter projekter med fribilletter til Storebæltsbroen. Læs om vores kriterier for udvælgelse, samt hvordan du ansøger. Vi har fire ansøgningsrunder i 2023.

Vi støtter følgende aktiviteter

Vi skelner mellem lokale og nationale projekter, hvor lokale projekter prioriteres højt og har rod i kommunerne Slagelse og Nyborg. Argumentet herfor er, at de to kommuner har Storebæltsbroen som en del af lokalmiljøet, og at indbyggerne i de to kommuner er dem, der bruger broen mest.

   
  Socialt udsatte grupper, miljø og sundhed

 

 

Fribilletter over Storebæltsbroen Det er kun grupper, foreninger og organisationer, som kan søge om fribilletter over Storebæltsbroen. Her prioriteres bl.a. støtte til frivillige grupper, der har svært ved at tilvejebringe midler til transporten ud fra ovenstående prioritering.

 

Det er ikke muligt for enkeltpersoner /privatpersoner at søge fribilletter.

Formål Projekter skal medvirke til på tværs af Storebælt og landsdele at:

 

1. forbedre integrationen af socialt udsatte grupper

2. fremme sundhed

3. forbedre miljøet


Kriterier for udvælgelse

Fribilletter tildeles fire gange årligt.

Der er sat begrænsning på, hvor mange ansøgninger der kan fremsendes pr. projekt. Der kan maksimalt ansøges om støtte til et projekt to gange om året. Der kan søges om max 25 fribilletter pr. ansøgningsrunde

Vi gør i den forbindelse opmærksomme på, at fribilletterne er gyldige i 3 mdr. fra udstedelsesdato.

Når du søger om fribilletter, skal det konkrete formål for passage være beskrevet herunder dato for ud- og hjemrejse.

Der er begrænsede fribilletter, så tildelingen sker ud fra en vurdering af, hvilke ansøgere der lever bedst op til de opstillede kriterier.

Da A/S Storebælt ikke har ressourcerne til løbende behandling af ansøgningerne, kan ansøgere først forvente at få svar umiddelbart efter ansøgningsfristerne.

I forbindelse med tildeling af fribilletter vil A/S Storebælt som udgangspunkt betinge sig, at selskabet kan opnå omtale eller lignende i forbindelse med arrangementet. Selskabet vil også betinge sig mulighed for at kunne dele historierne via fx sociale medier.

Vi forbeholder os retten til at efterspørge yderligere dokumentation fra ansøgere, før fribilletter tildeles.


Ansøgningsskema

Udfyld online ansøgningsskema 


Ansøgningsfrister

 2023

Ansøgningsfrist

Fribilletters gyldighed

Forvent svar

1. runde

3. januar 2023


Januar-februar-marts

6. januar

2. runde

20. marts 2023


April-maj-juni

28. marts

3. runde

19. juni 2023


Juli-august-september

27. juni

4. runde

18. september 2023


Oktober-november-december

26. september

 

Evt. spørgsmål kan rettes til: storebaeltsponsor@sbf.dk

Sprog: Dansk

Sprog: Dansk