Bedre plads på Øresundsmotorvejen

Når de faste trafikanter og øvrige brugere af på Øresundsmotorvejen har holdt efterårsferie, venter der dem et nyt og forbedret motorvejsanlæg på strækningen mellem Ørestad og Tårnbytunnelen samt ved afkørslen til Amager Strandvej/Lufthavn Ø.

A/S Øresund, der ejer og driver Øresundsmotorvejen, har nu gennemført ombygning af motorvejs-anlægget, hvilket vil forbedre sikkerheden og fremkommeligheden for bilisterne.

Den 20. oktober er arbejdet ved nedkørslen i vestlig retning fra Englandsvej afsluttet. Her har A/S Øresund forlænget rampesporet ned på motorvejen. Det giver trafikanterne længere tid til et sikkert vejbaneskift over flere hundrede meter, hvis de skal fortsætte i vestlig retning ad selve motorvejen. Bilister, der skal i retning af Ørestad eller København C, kan nu blot fortsætte i samme vejbane.

Nedkørslen fra Englandsvej til Øresundsmotorvejen anvendes i gennemsnit dagligt af 10.000 trafikanter De første 14 dage efter færdiggørelsen vil der fortsat være hastighedsbegrænsning på 80 km i timen, så trafikanterne kan vænne sig til de nye forhold i et roligt køretempo. Trafikintensiteten er størst i morgentimerne på dette sted.

Nyt rampespor klar i slutningen af oktober

I modsat retning fra Ørestad til frakørslen til Englandsvej ved Tårnbytunnelen har der på grund af øget trafik på Øresundsmotorvejen i eftermiddagstimerne været trafikophobninger i det inderste motorvejsspor. I midten af november er det nye, separate rampespor klar til at lede trafikanterne frem til afkørslen ved Tårnbytunnelen. Hermed vil de ikke længere opleve ophobet trafik helt ud på motorvejen før tunnelen.

Også afkørslen ved Lufthavn Ø og Amager Strandvej i østlig retning er blevet forbedret. Der er skabt mere plads til trafikanterne på afkørselsrampen. I den kommende weekend afsluttes dette arbejde. I forbindelse med det gennemførte arbejde er det konstateret, at den eksisterende belægning på rampen er så nedslidt, at den må udskiftes inden vinteren. Udskiftningen tager tre nætter og tilstræbes gennemført i tørvejrsperiode inden udgangen af oktober.

Nyt asfaltslidlag i 2012

Til næste år skal der i perioden fra april til oktober lægges nyt støjreducerende asfaltslidlag på hele Øresundsmotorvejen. Dette arbejde er vejrafhængigt, og da det vil være mere forstyrrende for trafikken, end det vi nu er ved at afslutte, bliver det primært udført som natarbejde. Derfor må trafikanterne forvente længere transporttid på Øresundsmotorvejen, mens det nye slidlag lægges på.

× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld