Beredskaber skal træne evakuering af brændende tog i Storebæltstunnelen

Det faste beredskab, der skal indsættes ved eventuelle uheld eller ulykker på Storebæltsforbindelsen, skal i arbejdstøjet sidste weekend i oktober. Her bliver næsten 900 personer involveret i en meget stort anlagt øvelse, der omfatter brandslukning og evakuering af flere hundrede passagerer i et IC-tog nede i Storebæltstunnelen.

I forbindelse med øvelsen må det forventes, at der bliver mindre indskrænkninger i togtrafikken på Storebælt.

Øvelsesplanlægningsgruppen for beredskabet på Storebæltsforbindelsen er færdige med planlægningen af tunneløvelse 2014, som har baggrund i kontaktgruppens godkendte øvelsesoplæg.  Kontaktgruppen består af politi, redningsberedskaber, regionernes præhospitale beredskaber, DSB, Banedanmark og Sund & Bælt. Gruppens opgave er at sikre, at der altid er et velforberedt beredskab klart, hvis der skulle opstå uheld eller ulykker på Storebæltsforbindelsen – enten på vejdelen eller på jernbanedelen.

Viceberedskabschef Søren Lundhild, Slagelse Kommune, er tilrettelægger af den praktiske øvelsesindsats i tunnelen og er desuden ansvarlig for den omfattende ”drejebog” for hele øvelsen:

– Øvelsen er meget stort anlagt i år, fordi vi ønsker at træne det samlede koncept for en beredskabsindsats på Storebæltsforbindelsen. Kontaktgruppens medlemmer øver og træner løbende delkoncepter i egen sektor og derfor er det vigtigt, at vi også afprøver det samlede koncept for en indsats, hvor alle dele af beredskabet er aktiveret og afprøves, siger Søren Lundhild.

– Alle enheder, der involveres ved en virkelig hændelse på Storebæltsforbindelsen, anvender nu SINE radiokommunikationssystem. Derfor er det vigtigt, at vi afprøver en situation, hvor SINE systemet belastes maksimalt, siger Søren Lundhild.

Øvelsen vil blive overværet af et større antal observatører, herunder gæster fra udlandet.

× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld