Beredskabsøvelse i Storebæltstunnelerne

I weekenden den 30-31. oktober blev der afholdt den årlige beredskabsøvelse.

I alt deltog der ca. 900 forskellige indsatsaktører fra politi, beredskaber, myndigheder, sundhedsfagligt personale samt deltagere fra Sund & Bælt, der indgår i beredskabet for Storebæltsforbindelsen. Ved uheldet kom 90 personer ”til skade” med både lettere og sværere kvæstelser, hvoraf de 20 sad fastklemt, og en del havde fået brandskader.

Redningsindsatsen blev løst ud fra de fastlagte indsatskoncepter og strategier. Det betyder, at det lykkedes at gennemføre øvelsen på en tilfredsstillende måde, hvor samspillet mellem de mange myndigheder blev afprøvet.

Kontaktgruppen vil i den nærmeste fremtid foretage en nærmere evaluering af øvelsen, hvorefter der i løbet af december vil blive udsendt en evalueringsrapport.

× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld