Beredskabsøvelse: Simulation af voldsom togulykke på Vestbroen

Natten til søndag den 16. juni, mens det meste af Danmark sover, vil et IC 3 tog afspore midt på Vestbroen. Det går så voldsomt for sig, at de mange passagerer i de tre vogne bliver kastet rundt mellem hinanden og omkring 50 kommer til skade.

Men situationen er alvorlig nok – for den handler nemlig om at afprøve det beredskab, der skal hjælpe, hvis en katastrofe indtræffer i virkeligheden. Det er Fyns Politi, der leder øvelsen i tæt samarbejde med redningsberedskaberne i Nyborg og Slagelse, Region Syddanmark, Banedanmark, DSB og Storebæltsforbindelsen.

Øvelsen bygger videre på erfaring fra tidligere øvelse og indeholder bl.a. afprøvning af ny mobil trappeovergang mellem jernbanebroen og vejbroen. Trappeovergangen skal bruges til evakuering fra den ene bro til den anden. De to broer er nemlig fysisk adskilte.

De forskellige beredskabsmyndigheder har hver især fokus på områder, der er særlig vigtige for dem. For at få mest muligt ud af øvelsen, vil der være dommere til stede, som skal evaluere hele forløbet.

Øvelsen finder sted natten mellem lørdag og søndag, så den vil genere togtrafikken mindst muligt. Den starter klokken 02:00 og slutter klokken 06:00 søndag morgen.

Påvirkninger af trafikken

I forbindelse med øvelsen klokken 02:00 – 06:00 vil der være lukket for togtrafikken over Storebælt. Togpassagerer vil i stedet blive transporteret over Storebælt i busser.

Der vil under hele øvelsen været åbent for biltrafik i begge retninger, men på Vestbroen, hvor øvelsen foregår, omlægges trafikken til det sydlige spor på en strækning på 10 km. Hastighedsbegrænsningen vil være 80 km/t

Omlægning af trafikken træder i kraft midnat (kl. 00.00) natten mellem 15. og 16. juni 2013, og vil vare frem til øvelsens afslutning og oprydning har fundet sted, ca. kl. 09.00 (16/6).

× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld