Beskyttelse af Østbroens bærende kabler for 70 mio. kr.

Fire kæmpe arbejdsplatforme er i øjeblikket ved at blive bygget i England af C. Spencer Group, som til april går i gang med at montere et affugtningsanlæg på Østbroens hovedkabler. Med en pris på 70 mio. kroner bliver det verdens største projekt for eftermontering af et affugtningssystem.

Hver platform er 33 m lang, 4,5 m høj, 3,5 m bred og har en vægt på 22 tons. Det gør dem 40 pct. større og tungere end tidligere konstruerede arbejdsplatforme. Omkostninger til design, konstruktion og udstyr beløber sig til i alt én million britiske pund.

Affugtningsprojektet er iværksat for at bevare østbroens kabler i god stand. Det permanente anlæg til affugtning af hovedkablerne skal modvirke risikoen for, at der over tid opstår fugtdannelse i kablerne.

– Det er ikke fordi, der er rust i kablerne nu, men da vi stod overfor at skulle male kablerne, valgte vi i stedet at installere et affugtningssystem. Det er en teknologi, som bliver monteret på mange nye hængebroer i dag, og den vil beskytte kablerne i resten af deres levetid, siger Kim Agersø Nielsen, teknisk chef konstruktioner og anlæg, A/S Storebælt.

Hele projektet udføres fra de fire store arbejdsplatforme, eller kabelkravlere, der kan bevæge sig hen ad hovedkablerne og flyttes rundt på anlægget, uden at forstyrre trafikken under arbejdet.

– Systemet har mange fordele. Det er sikkert, fordi alt personale, værktøj og udstyr er lukket inde i arbejdsplatformen, hvilket forhindrer tab af genstande til kørebanen. Platformene bevæger sig let langs kablet, uden at det er nødvendigt at skulle afmontere noget fra broen, og systemet er fuldstændig uafhængig af trafikken og tillader fuld, kontinuerlig trafik på broen, mens det er i drift, siger Spencer Groups projektdirektør Jim Mawson.

Arbejdsplatformene installeres i nattetimerne, mens der er lav trafik og uden afbrydelse af biltrafikken, hvilket er en af de største fordele ved Cable Crawler systemet.

Arbejdet på hovedkablerne starter til april. Al adgang til arbejdsplatformene vil ske fra motorvejens nødspor eller pylontoppen, så selv om bilisterne vil bemærke arbejdet, vil det ikke påvirke trafikken.

Arbejdet forventes at være afsluttet i 2015.

Fakta

De to hovedkabler skal bevikles med en lufttæt armeret gummimembran. Hvert kabel bliver forsynet med fem injiceringspunkter og otte udblæsningspunkter, og derefter vil man kunne blæse tør luft gennem hovedkablet fra et centralt affugtningsanlæg og fjerne eventuel fugt i kablerne.

De fleste større hængebroer, der bliver bygget i dag, har affugtning af hovedkablerne som en integreret del af projektet. Affugtning af hovedkabler på eksisterende broer er fx udført på Lillebæltsbroen, Höga Kusten broen, Humber Bridge m.fl.

Arbejdsplatformene er en del af Spencer Groups ”Cable Crawler system” og er de hidtil største, som er bygget til at udføre det korrosionsforebyggende arbejde på hængebroens kabler. Spencer Group er hjemmehørende i Hull i England og pionerede med deres verdensførende Cable Crawler system i 2007, da selskabet benyttede systemet til arbejde i højden med affugtning af kabler på Forth Road Bridge i Skotland. Systemet er siden brugt ved installation af tre andre affugtningssystemer – på M48 Severn Crossing og Humber Bridge i England samt Alvsborg Broen i Göteborg, Sverige.

× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld