Beskyttelsesøer ved Storebæltsbroen skal vedligeholdes

I løbet af efteråret vil A/S Storebælt vedligeholde de stenrev, der beskytter Østbroens bærende piller mod skibskollisioner.

– Den seneste undersøgelse omkring Østbroens piller har vist at dele af beskyttelsesøerne er eroderet. For at opretholde sikkerheden mod skibskollisioner har vi fundet det hensigtsmæssigt at reetablere de erodererede områder, siger Kim Agersø Nielsen, teknisk chef for konstruktioner og anlæg på Storebæltsforbindelsen.

Rent praktisk betyder det, at der i løbet af efteråret skal ske udlægning af stenmateriale på de kunstige beskyttelsesøer, der blev anlagt for at beskytte bropillerne, da Østbroen blev bygget.

Der er tale om et millionbeløb, som reinvesteres i at sikre Storebæltsforbindelsen mod påsejling af skibe, der passerer gennemsejlingsfaget under forbindelsens Østbro.

× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld