Femern Landanlæg

Bestyrelse og direktion i A/S Femern Landanlæg

Bestyrelsen fastlægger den overordnede strategi, følger op på implementering og overvåger virksomhedens resultater. Den er desuden ansvarlig for den overordnede ledelse i selskabet.

Bestyrelse

Peter Frederiksen (Formand)

Walter Christophersen

Claus Jensen

Ruth Schade

Lene Lange

Direktion