Bestyrelse og direktion i A/S Øresund

Bestyrelsen fastlægger den overordnede strategi, følger op på implementering og overvåger virksomhedens resultater. Den er desuden ansvarlig for den overordnede ledelse i selskabet.

Bestyrelse

Peter Frederiksen (Formand)

Jørn Tolstrup Rohde (Næstformand)

Walter Christophersen

Claus Jensen

Ruth Schade

Lene Lange

Jens Villemoes (medarbejdervalgt)

Christina Bendixen Würtz (medarbejdervalgt)

Direktion

× Tilmeld dig vores nyhedbrev   Tilmeld