Trafikken ved Storebælts betalingsanlæg

Bestyrelsen i Sund & Bælt

Bestyrelsen fastlægger den overordnede strategi, følger op på implementering og overvåger virksomhedens resultater. Den er desuden ansvarlig for den overordnede ledelse i selskabet.

Michael Rasmussen (formand)

Jørn Tolstrup Rohde (næstformand)

Ruth Schade

Lene Lange

Claus Jensen

Erik Skotting

Michael Hannibal

Susanne J. Monferré

Per Christensen

Anne Bøgh Johansen (medarbejdervalgt)

Jens Villemoes (medarbejdervalgt)

Villads Engstrøm (medarbejdervalgt)

× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld