Bestyrelsen i Sund & Bælt

Bestyrelsen fastlægger den overordnede strategi, følger op på implementering og overvåger virksomhedens resultater. Den er desuden ansvarlig for den overordnede ledelse i selskabet.

Peter Frederiksen (Formand)

Jørn Tolstrup Rohde (Næstformand)

Walter Christophersen

Claus Jensen

Ruth Schade

Lene Lange

Martin Duus Havelykke (medarbejdervalgt)

Jens Villemoes (medarbejdervalgt)

Christina Bendixen Würtz (medarbejdervalgt)

× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld