Bestyrelsesformand i Sund & Bælt Holding A/S fratræder

Peter Frederiksen har oplyst transportministeren, at han ved generalforsamlingen den 19. april 2021 i Sund & Bælt Holding A/S ønsker at fratræde som bestyrelsesmedlem og bestyrelsesformand fra bestyrelsen i Sund & Bælt Holding A/S.

Transportministeren vil på generalforsamlingen indstille kandidat til afløsning af Peter Frederiksen som bestyrelsesformand, og i den forbindelse fremlægge CV med baggrundsoplysninger på kandidaten.

× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld