Betinget kontrakt på Femern-tunnelen forlænget med et år

Femern A/S har indgået en tillægsaftale med entreprenørkonsortiet FBC, der står for udgravning af den 18 km lange tunnelrende mellem Rødbyhavn og Puttgarden.

Med aftalen forlænges den betingede kontrakt mellem Femern A/S og FBC med et år. Kontrakten løber dermed til udgangen af 2020 med forudsat anlægsstart primo 2021. Prisen for forlængelsen er 18 mio.kr., som er fuldt finansieret inden for anlægsbudgettet for Femern-projektet. Aftalen påvirker derfor ikke tilbagebetalingstiden for projektet.

”Det er en god aftale for begge parter. Den bidrager til fortsat stabilitet i planlægningen af Femern-projektet og sikrer, at entreprenørerne kan komme i gang med de anlægsforberedende aktiviteter og geotekniske undersøgelser, som forligskredsen bag Femern-projektet gav grønt lys til tidligere på året”, siger Henrik Christensen, teknisk direktør i Femern A/S.
 
FBC-konsortiet består af hollandske Boskalis International B.V. og Van Oord Dredging and Marine Contractors B.V.

Tidligere i år indgik Femern A/S en tillægsaftale om forlængelse af de betingede kontrakter med entreprenørkonsortiet FLC, som står for blandt andet byggeriet af tunnelelementfabrikken, selve tunnelen samt portaler og ramper.  

Transportministeriets pressemeddelelse om FLC-aftalen kan læses her: https://www.trm.dk/da/nyheder/2018/betingede-kontrakter-paa-femern-baeltforbindelsen-er-forlaenget-med-et-aar.

FLC-konsortiet består blandt andre af danske Per Aarsleff A/S, franske Vinci samt Wayss & Freytag og Max Bögl fra Tyskland.

× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld