Britta Carlsen, S&B medarbejder

Britta Carlsen

Mød Britta Carlsen, regnskabsassistent i økonomiafdelingen.

I min funktion som regnskabsassistent i Sund & Bælt Holding A/S har jeg mange arbejdsopgaver. Jeg sørger bl.a. for at registrere fakturaer i workflow, betale kreditorerne samt bogføre rejseudgifter. En af mine større opgaver i hverdagen er den månedlige lønkørsel, hvor jeg har ansvaret for at udarbejde løn til funktionærer og timeansatte. Her afregner jeg også ferie til medarbejdere, registrerer sygdom og andet fravær, udbetaler honorarer, afstemmer bogføringen til lønsystemet samt afregner og afstemmer til Skat. Ligeledes udarbejder jeg lønstatistikker til f.eks. forsikringsselskaber eller Danmarks Statistik. Jeg kan godt lide de mere analyseprægede opgaver, hvor jeg indlæser de bogførte tal i Excel og afstemmer på tværs f.eks. til årsregnskabet.

I min hverdag har jeg et bredt samarbejde med mine kollegaer og en god kontakt til andre afdelinger, hvilket er utrolig vigtigt for mig på jobbet.

Min karriere i Sund & Bælt

Jeg har været ansat i Sund & Bælt Holding A/S i 6 år. Mine arbejdsopgaver har måske ikke ændret sig meget i de 6 år, men de metoder, som vi anvender, prøver vi hele tiden at opdatere og effektivisere, og det trives jeg med i min hverdag.

Jeg vil beskrive Sund & Bælt som en god arbejdsplads, hvor der er en positiv stemning og et godt samarbejde. Vi taler ordentligt til hinanden og respekterer hinanden. I Sund & Bælt er der plads til alle, og jeg føler mig værdsat. Jeg synes, at kulturen kan ses ud fra princippet om ’frihed under ansvar’. Vi har en forventning til hinanden om, at arbejdsopgaverne bliver udført, men det er ikke noget, vi kontrollerer eller overvåger. Dette synes jeg helt bestemt styrker arbejdspladsen, da vi udviser en gensidig tillid til hinanden på tværs af organisationen.

Sund & Bælt bruger mange ressourcer på at give deres ansatte de uddannelser, de ønsker. Jeg ønsker f.eks. altid at være opdateret på løndelen, og det giver Sund & Bælt mig mulighed for ved, at jeg kan komme på lønkurser, så jeg kan udvikle mig inden for dette område.

× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld